Šimtmečio lobiai slepiami 100 pasaulio miestų
Lie­tu­vos šimt­me­čio pro­ga, ak­ty­vus jau­ni­mas su­si­vie­ni­jo „100 me­tų – 100 mies­tų“ ini­cia­ty­vai, skir­tai mū­sų ša­lies var­do gar­si­ni­mui ir ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­mui vi­sa­me pa­sau­ly­je! Jos me­tu lie­tu­viš­ki lo­biai bus sle­pia­mi 100 įvai­rių pa­sau­lio mies­tų – Vil­niu­je, Ro­mo­je, Los An­dže­le, Seu­le, Da­ka­re ir dar 95-io­se, pa­čio­se ne­ti­kė­čiau­sio­se pa­sau­lio vie­to­se.

Kiekvienas šios iniciatyvos metu aplankytas miestas yra įrodymas, kad Lietuvos nepriklausomybė yra šansas augti, keliauti, tobulėti bei taip kurti valstybę. Žmonės, suradę paslėptus lobius, turės galimybę pasipuošti lietuviška atributika, sužinoti įdomių faktų apie mūsų šalį bei pasijusti tikrais lobių medžiotojais!

Anot vieno iniciatyvos organizatorių Gedimino Kondrackio: „Apie Lietuvą daug užsieniečių paskutinį kartą yra girdėję geografijos pamokose. Radę mūsų paslėptą lobį, jie tikrai pasistengs sužinoti daugiau, o gal net ir apsilankyti mūsų šalyje. Esame įsitikinę, kad tokia iniciatyva padeda garsinti Lietuvos vardą bei šimtmečio jubiliejų pasaulyje.“

Pašnekovas džiaugėsi, jog jau yra jaučiamas žmonių susidomėjimas vykdoma iniciatyva: „Puiku, jog į mus kreipiasi keliaujantys tiek arti, tiek toli. Mielai patikime lietuviškus lobius kiekvienam norinčiam juos paslėpti. Mūsų tikslas bendras – skleisti žodį apie Lietuvą.“

Smagiausia iniciatyvos dalis yra ta, kad lobį radę laimingieji dalyvaus konkurse, kurio metu turės šansą metų pabaigoje aplankyti Lietuvą ir taip kartu švęsti 100 metų jubiliejų.

Paslėptų lobių buvimo vietų užuominas galite rasti iniciatyvos puslapyje.