Senoviniame mieste siautėjo bulius
Pe­ru pie­ti­nia­me Kus­ko mies­te chao­są su­kė­lė mies­to gat­vė­mis laks­tan­tis ir į pre­ky­bos cen­trą įsi­ver­žęs pa­bė­gęs bu­lius. Sa­vo ke­ly­je jis su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes.

Galvijas į laisvę ištrūko šio Andų miesto Santjago rajone. Čia jis sužeidė vyrą, kuris nepamatė buliaus, nes visą dėmesį buvo sutelkęs į savo mobilųjį telefoną.

Netrukus raguotis įsiveržė į prekybos centrą ir čia taip pat sužeidė kelis žmones. Laimei, rimtų sužalojimų jie nepatyrė.

Galiausiai bulius nuvargo ir sustojo, todėl vienas vyras sugebėjo pririšti jį prie stulpo. Vėliau miesto pareigūnai grąžino galviją į jo aptvarą. Mieste esančios vaizdo stebėjimo kameros nufilmavo buliaus siautėjimą.

Buvusi Inkų imperijos sostinė Kuskas yra vienas pagrindinių turistų traukos centrų Peru.