Senovėje pasą atstojo karoliai
Se­no­vės me­džio­to­jai Si­bi­ro šiau­rė­je nau­do­jo ka­ro­lius ir apy­ran­kes kaip ta­pa­ty­bės iden­ti­fi­ka­vi­mo prie­mo­nes, tei­gia Ru­si­jos moks­lų aka­de­mi­jos Ma­te­ria­li­nės kul­tū­ros is­to­ri­jos ins­ti­tu­to ar­cheo­lo­gai.

Kaip skelbiama šios įstaigos pranešime, tokią versiją mokslininkai iškėlė išanalizavę radinius iš senovės gyvenvietės Janos įlankos rajone.

„Senovės medžiotojai, gyvenę Sibiro Arktyje prieš 30 tūkst. metų, naudojo papuošalus iš gyvūnų dantų ir kaulų, kaip tapatybės identifikavimo būdą“, – nurodoma pranešime.

Mokslininkai spėja, kad tokius papuošalus galėjo nešioti ir vyrai, ir moterys. Be to, manoma, kad jie buvo masiškai gaminami, nes buvo aptikta apie 6 tūkst. karoliukų.

Mokslininkai taip pat sako nustatę, kad prieš maždaug 30 tūkst. metų žmonės šiame regione gyveno tundrastepės sąlygomis, tačiau klimatinės sąlygos buvo komfortiškesnės, nei dabar, nes buvo šiek tiek šilčiau.