Senolis patiesė vagį karatė smūgiu
„Ma­no žo­dy­ne nė­ra žo­džio „bai­mė“, – sa­kė 88 me­tų ka­ro ve­te­ra­nas Joh­nas Ni­xo­nas, iš­gel­bė­jęs jau­ną mo­te­rį nuo pen­kių pei­liais gink­luo­tų plė­ši­kų.

J. Nixonas įsikišo išvydęs, kaip jauni vyrukai gatvėje griebė moteriai už rankinės ir drabužių. Vėliau jis pasakojo pamanęs, kad reikia nukreipti plėšikų dėmesį nuo klykiančios merginos, todėl riktelėjo: „Palikit ją ramybėj.“ Vienas užpuolikų atsisuko ir atšovė: „Tuomet pasiimsim tavo pinigus.“ Bet J. Nixonas atkirto: „Ne, nepasiimsit.“

Karo veteranas karatė smūgiu į kaklą „iškirto“ vieną plėšiką, bet tada peiliu jį puolė kitas. Šis nebuvo labai įgudęs, tik nesmarkiai supjaustė pensininkui rankas. Netrukus visi spruko, pabėgo ir užpulta mergina.

Po šio nutikimo J. Nixonas, nors ir nesmarkiai sužeistas, buvo nuvežtas į ligoninę. Policijai nepavyko sučiupti užpuolikų, bet pareigūnai pagyrė pensininką už „nepaprastą drąsą“.

Veteranas teigė užklupęs plėšikus labai netikėtai. Jis pridūrė, kad tokie jauni nenaudėliai dažnai tik dedasi drąsuoliais. Suaugusią dukrą turintis našlys nė kiek neišsigando, nes ne kartą gyvenime patyrė, ką reiškia atsidurti mirtino pavojaus akivaizdoje. J. Nixonas buvo komandosas, penktąjį dešimtmetį apmokytas veikti priešo užnugaryje, vėliau kariavo elitiniame būryje Korėjoje, dalyvavo žvalgybos operacijose Egipte, Artimuosiuose Rytuose ir Vokietijoje. Išėjęs į atsargą jis dirbo organizacijos „Gydytojai be sienų“ apsaugininku Nigerijoje.

Pernai per panašų nutikimą Londone pensininkė skėčiu aptalžė gangsterius, kurie sunkiais įrankiais mėgino išlaužti juvelyrinės parduotuvės duris. Nusikaltėliams pavyko pasprukti.