Savaitės fotokaleidoskopas
PLAS­TI­KAS. Prie vie­no di­džiau­sių at­lie­kų są­var­ty­nų In­di­jos šiau­rės ry­tuo­se dar­bi­nin­kas ne­ša už­si­kro­vęs ant gal­vos mil­ži­niš­ką mai­šą plas­ti­ki­nių bu­te­lių. Bir­že­lio 5-ąją bu­vo mi­ni­ma Pa­sau­lio ap­lin­kos die­na, skir­ta že­mės gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mui di­din­ti ir im­tis veiks­mų ap­lin­kai tvar­ky­ti.

PADŪKĖLĖ. Šešiametė princesė Estelle savo gyvumu patraukė visų dėmesį per Švedijos nacionalinę dieną. Šventėje dalyvavo visa karališkoji šeima: karalienė Silvija, karalius Karolis XVI Gustavas, sosto įpėdinė princesė Victoria su vyru princu Danieliu ir jų vaikai. Mažieji elgėsi labai gerai, kai visi pozavo fotografams, bet buvo matyti, kad Estelle nenustygsta vietoje. Paskui ir jos broliuką Oscarą pagavo smalsumas – vaikas pasileido tyrinėti rūmų sode trykštančio fontano. Estelle, kaip ir jos mama bei močiutė karalienė, ta proga buvo pasipuošusi geltonos ir mėlynos spalvos ramunėmis siuvinėtais tautiniais drabužiais. Švedijos nacionalinė diena švenčiama pagerbiant du istorinius įvykius: 1523 metų birželio 6-ąją Gustavas Vasa buvo išrinktas karaliumi, tą pačią dieną 1809-aisiais šalis priėmė naują Konstituciją.

GIMINĖS. Pakreipusios savo ilgus kaklus žirafos sužiuro iš aptvaro, kai nuo jų buvo atskirtas ką tik pasaulį išvydęs jauniklis ir jo žirafa mama. Šie ilgakojai gyvūnai su ragučiais gyvena Aliporo zoologijos sode Kolkatoje (Indija).

VULKANAS. Fuego ugnikalnis Gvatemaloje tebesiveržia, o aukų skaičius jau viršija 109, bet dar apie 200 žmonių laikomi dingusiais, tad jis didės. Iš dulkių ir nuolaužų gelbėtojai traukia žuvusiuosius. Netoli Gvatemalos sostinės esančio kalno šlaitais ritasi smarkiai įkaitusių dujų ir pelenų debesys. Jie jau palaidojo virtinę kaimų.

MIGRANTAI. Paryžiaus policija išardė kelias migrantų palapinių stovyklas, kurių viena buvo įsikūrusi prie Šv. Martyno kanalo. Iš ten auštant evakuota daugiau kaip 500 migrantų ir pabėgėlių, daugiausia afganų, gyvenusių krantinėje daug savaičių. Anksčiau kanale vienas jų nuskendo. Prie netoliese esančios metropoliteno stoties „Stalingradas“ buvusi didelė migrantų stovykla likviduota pernai, bet vėliau kelis kartus savavališkai atkurta. Žmonės išvežti į laikinas apgyvendinimo vietas – ten gyvenimo sąlygos geresnės. Jie viliasi gauti pabėgėlio statusą, tačiau dėl griežtesnės Prancūzijos politikos daugeliui gresia deportavimas.