Savaitės fotokaleidoskopas
AP­ŠA­LĘS. Na­me­lis, pa­sken­dęs pus­ny­se ir ap­ki­bęs var­vek­liais, gū­žia­si prie Fak­so įlan­kos į pie­tus nuo Ko­pen­ha­gos. Žie­ma iš Da­ni­jos ir ki­tų Eu­ro­pos ša­lių vis dar ne­si­trau­kia, tem­pe­ra­tū­ra lai­ko­si že­miau nu­lio.

STREIKUOJA. Protestuotojas, užsidėjęs Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono kaukę ir karūną, dalyvauja demonstracijoje prieš vyriausybės reformas. Septynios profesinės sąjungos pakėlė į protestą viešojo sektoriaus, įskaitant mokyklų, ligoninių ir transporto, darbuotojus, taip pat valdininkus. Visoje šalyje kovo 22 dieną vyko maždaug 140 demonstracijų.

ARTĖJA. Laukdami Velykų Vienos gyventojai gurkšnoja vyną Austrijos sostinės velykinėje mugėje. Jos viduryje lankytojus vilioja didžiulis raudonas kiaušinis, papuoštas gėlėmis, scenos iš Kristaus gyvenimo.

ZOROASTRAI. Irako kurdai, iškėlę deglus, kopia į kalną Akros mieste, už 500 kilometrų į šiaurę nuo Bagdado. Ten pagal seną persišką zoroastrų tradiciją buvo švenčiami Naujieji metai, sutampantys su pavasario ekvinokcija.

KELIONĖ. Šie Indonezijos gyventojai taip kasdien gabena švarų vandenį į savo kaimą Vakarų Sulavesyje. Tai keturių kilometrų ir valandos trukmės kelionė plukdant 200 plastikinių bakų drumzlina upe prieš srovę ir pasroviui.

LYGIADIENIS. Moteris užlipo vyrui ant pečių, kad geriau nufotografuotų piramidę majų archeologinėje Čičen Icos vietovėje, Meksikos Jukatano pusiasalyje. Į šį senovės šventyklų miestą per pavasario lygiadienį buvo susirinkę daug žmonių, norinčių įsikrauti energijos iš saulės.