Savaitės fotokaleidoskopas
BIE­NA­LĖ. Ki­nų me­ni­nin­kas Ai Wei­wei po­zuo­da­mas fo­tog­ra­fams kar­tu da­ro ir as­me­nu­kes per 21-osios Sid­nė­jaus bie­na­lės pri­sta­ty­mą žur­na­lis­tams. Šiuo me­tu Ber­ly­ne gy­ve­nan­tis kū­rė­jas bie­na­lė­je de­mons­truo­ja sa­vo dar­bą „Ke­lio­nės įsta­ty­mas, 2017“ (Law of the Jour­ney 2017). Juo sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį į tai, ką tu­ri iš­ver­ti į Eu­ro­pą ban­dan­tys pa­tek­ti as­me­nys, ir pa­brėž­ti hu­ma­niš­kos pa­bė­gė­lių po­li­ti­kos svar­bą. Ko­vo 16-ąją pra­si­dė­ju­si bie­na­lė truks iki bir­že­lio 11 die­nos.

EGZODAS. Ketvirtadienį tūkstančiai sirų pėsčiomis iškeliavo iš sukilėlių valdomo Rytų Gutos anklavo į vyriausybės pajėgų kontroliuojamą teritoriją. Vyrai, moterys, vaikai linko nuo nešulių svorio ir išsekimo. Vienas vyriškis lagamine nešėsi miegantį vaiką. Žmogaus teisių organizacijos „Syrian Human Rights Observatory“ skaičiaviamais, anklavą paliko apie 20 tūkst. gyventojų. Tai didžiausias masinis egzodas iš apgultos Rytų Gutos nuo tada, kai prieš mėnesį Sirijos vyriausybės pajėgos pradėjo negailestingą operaciją, kuria siekia perimti regiono kontrolę.

KATASTROFA. Kovo 13-ąją iš Nepalo tarptautinio Katmandu oro uosto kyla laineris, o greta matyti dieną prieš tai sudužusio Bangladešo oro linijų „US-Bangla“ orlaivio nuolaužos. 67 keleivius ir 4 įgulos narius skraidinęs lėktuvas sudužo bandydamas nusileisti. Žuvo 51 žmogus. Tai daugiausia aukų pareikalavusi orlaivio katastrofa Nepale nuo 1992-ųjų. Nors 2017 metai buvo saugiausi per visą komercinių skrydžių oro bendrovių gyvavimo laikotarpį, nelaimė Nepale – jau trečia daug žmonių pražudžiusi komercinio lėktuvo avarija šiais metais.

PROTESTAS. Kovo 14 dieną JAV surengtas nacionalinis mokinių streikas. Kolumbaino vidurinės mokyklos moksleivė Leah Zunder laiko plakatą „Gana yra gana“. Tūkstančiai mokinių visose valstijose išėjo iš pamokų bent 17 minučių – viena minutė už kiekvieną lygiai prieš mėnesį Floridos Parklando miesto Marjory Stoneman Douglas vidurinėje mokykloje nušautą asmenį. Streiko organizatoriai siekia daryti spaudimą politikams, kad jie sugriežtintų ginklų kontrolę. Dėl šios priežasties kovo 24 dieną vyks „Maršas už mūsų gyvybes“ – mokiniai iš visų valstijų keliaus į Vašingtoną.

MANIJA. Vienas Saudo Arabijos gyventojas šiaurės vakarų Tabuko mieste daro asmenukę, o kitas atlieka triuką, vadinamą „šaligatvio slidinėjimu“, – važiuoja dviem ratas. Itin pavojingas „šaligatvio slidinėjimas“ – jau ne vienus metus tarp Saudo Arabijos jaunuolių labai populiari pramoga. Tuo užsiimantys asmenys rizikuoja ne tik savo sveikata, gyvybe, bet ir vairuotojo pažymėjimais.