Savaitės fotokaleidoskopas
PRA­TY­BOS. Pir­ma­die­nį šim­tai To­ki­jo gy­ven­to­jų puo­lė ieš­ko­ti sau­gaus prie­globs­čio. Ja­po­ni­jos sos­ti­nė­je vy­ko pir­mo­sios nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų eva­kua­ci­jos pra­ty­bos, per ku­rias bu­vo im­ituo­ta Šiau­rės Ko­rė­jos ka­ri­nė at­aka. „Tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, kad bu­vo pa­leis­ta ra­ke­ta. Pra­šo­me ra­miai eva­kuo­tis ir pa­sis­lėp­ti pa­sta­te ar po že­me“, – skam­bė­jo įspė­ji­mas per gar­sia­kal­bius.

SKĘSTA. Prancūziją merkiant lietui ketvirtadienį upių vandens lygis kilo. Paryžiuje Sena ties Austerlico tiltu pasiekė 5,44 m žymą. Prognozuota, kad iki šeštadienio ji gali pasiekti maždaug 6,1 m lygį. Upė užliejo pakrantėje esančius parkus ir pėsčiųjų takus. Dėl potvynio buvo sustabdytas traukinių eismas populiariame geležinkelio ruože. Kaip teigia meteorologai, tokia padėtis susiklostė dėl itin lietingos žiemos.

PROBLEMA. Darbininkai valo Libane esančio Zuk Mosbė miesto paplūdimį. Antradienį audringa jūra į pakrantę išmetė daugybę šiukšlių – daugiausia plastiko. Atliekos buvo išplautos ar atpūstos vėjo iš netoliese esančio sąvartyno. Šiukšlių tvarkymo problema šioje Vidurio Rytų valstybėje ne naujiena. Prieš kelerius metus tai net buvo išprovokavę gatvės protestų.

KAITA. Sausio 22-ąją naujuoju Liberijos prezidentu prisaikdintas buvęs garsus futbolininkas George'as Weah. Ceremonija vyko pilname žiūrovų stadione, esančiame netoli sostinės Monrovijos. 51-erių G. Weah žadėjo pasiekti klestėjimą ir sukurti šalyje darbo vietų. Liberija yra viena skurdžiausių pasaulio valstybių, nukentėjusi nuo pilietinių karų, politinių žmogžudysčių ir Ebolos viruso protrūkio.

VIEŠNIA. Šią savaitę Šveicarijos kalnų kurorte Davose vyko kasmetinis Pasaulio ekonomikos forumas. Šiemet čia susirinko apie 2500 delegatų. Viena ryškiausių forumo dalyvių buvo pakistanietė Nobelio taikos premijos laureatė Malala Yousafzai. 20 metų Oksfordo universiteto studentė kalbėjo apie moterų teises. Ji apgailestavo, kad aukštus postus turintys vyrai vis dar nepripažįsta dailiosios lyties atstovių kaip sau lygių.