Santuoka gali apsaugoti nuo širdies ligų
„Scien­ce Dai­ly“ ra­šo, kad san­tuo­ka ga­li ap­sau­go­ti nuo šir­dies li­gų ir in­sul­to, taip pat ma­ži­na ti­ki­my­bę mir­ti nuo jų. To­kia iš­va­da pa­ska­ti­no ty­rė­jus pa­siū­ly­ti, kad ve­dy­bi­nis sta­tu­sas bū­tų įtrauk­tas į šir­dies li­gų bei in­sul­to ri­zi­kos veiks­nius.

Mokslininkų išvada pagrįsta prieinamų duomenų analize, paskelbta internetiniame žurnale „Heart“. Dauguma (80 proc.) širdies ir kraujagyslių ligų gali būti susiję su gerai žinomais rizikos veiksniais: amžiumi, seksu, aukštu kraujo spaudimu, dideliu cholesterolio kiekiu, rūkymu ir diabetu.

Tačiau neaišku, kas daro įtaką likusiems 20 procentų.

Ankstesni tyrimai dėl vedybinio statuso poveikio buvo šiek tiek prieštaringi, todėl jų autoriai, norėdami išsiaiškinti problemas, peržiūrėjo paskelbtų tyrimų duomenų bazes. Jie atrinko 34 iš 225 tyrimų, publikuotų nuo 1963 iki 2015 metų ir apėmusių daugiau nei 2 mln. 42–77 metų žmonių iš Europos, Skandinavijos, Šiaurės Amerikos, Artimųjų Rytų ir Azijos.

Duomenų analizė parodė, kad asmenims, kurie niekada nebuvo susituokę, yra išsiskyrę ar likę našliai, širdies ir kraujagyslių ligų rizika padidėjo 42 proc., o širdies vainikinių arterijų ligų – 16 proc., palyginti su susituokusiais žmonėmis.

Nesantuokinis statusas taip pat buvo susijęs su padidėjusia mirčių nuo širdies vainikinių arterijų ligų (42 proc.) ir insulto (55 proc.) rizika.

Tolesnė duomenų analizė parodė, kad santuokos nutraukimas buvo susijęs su 35 proc. didesne vyrų ir moterų širdies ligų rizika, o abiejų lyčių našliai 16 proc. dažniau patyrė insultą.

Nors susituokusių ir nesusituokusių asmenų mirties rizika patyrus insultą nesiskyrė, ji buvo gerokai didesnė (42 proc.) po širdies smūgio tarp asmenų, kurie niekada nebuvo susituokę.

Yra įvairių teorijų, kodėl santuoka gali būti gera apsauga. Sveikatos problemos anksčiau pripažįstamos ir į jas reaguojama. Atsakingiau geriami vaistai. Didesnis finansinis saugumas ir gerovė. Stipresni draugystės tinklai.

Autoriai įspėjo, kad taikyti metodai ir galimai įtaką turėję veiksniai kiekvieno tyrimo atveju labai skyrėsi, o tai galėjo turėti įtakos ir jų analizės rezultatams. Taip pat nebuvo jokios informacijos apie tos pačios lyties partnerystes ar santuokos kokybę, nebuvo ištirtas ir galimas bendro gyvenimo su kuo nors nesusituokus vaidmuo. Tačiau šis tyrimas yra didžiausias iki šiol atliktas, o nurodytas dalyvių amžius ir tautybė, kaip pabrėžė autoriai, dar sustiprina platesnį rezultatų pritaikymą.

Yra įvairių teorijų, kodėl santuoka gali būti gera apsauga. Sveikatos problemos anksčiau pripažįstamos ir į jas reaguojama. Atsakingiau geriami vaistai. Didesnis finansinis saugumas ir gerovė. Stipresni draugystės tinklai.

„Būsimi tyrimai turėtų būti orientuoti į tai, ar šeiminė padėtis pakeičia neigiamą sveikatos požiūriu elgseną, ar pats vedybinis statusas turėtų būti laikomas rizikos veiksniu“, – sakė autoriai.