San Paulas nušvis Lietuvos vėliavos spalvomis
Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio pro­ga San Pa­ulo mies­te Bra­zi­li­jo­je ke­li til­tai ir ki­ti ob­jek­tai va­sa­rio 16-ąją bus apš­vies­ti gel­to­na, ža­lia ir rau­do­na spal­vo­mis.

Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Lietuvos vėliavos spalvomis bus apšviesti penki svarbiausi didžiausio Lotynų Amerikos miesto objektai: San Paulo miesto savivaldybės pastatas, pagrindinis miesto centro viadukas Viaduto do Cha, miesto vizitine kortele tapęs tiltas Ponte Estaiada, taip pat per Tjetės upę vedantis Vėliavų tiltas bei šalia didžiausio miesto parko Ibirapuera esantis paminklas vėliavoms.

„San Paulo miesto, turinčio per 12 mln. gyventojų, dalyvavimas Lietuvos šimtmečio šventėje – puikiausias draugiškų dvišalių santykių, kuriuos aktyviai puoselėja prieš penkerius metus San Paule įsteigtas Lietuvos generalinis konsulatas ir antra pagal dydį (po Čikagos) lietuvių bendruomenė, įrodymas“, – teigia Lietuvos generalinė konsulė San Paule Laura Tupe.

Šimtmečio minėjimui skirti renginiai, kuriuos Lietuvos generalinis konsulatas Brazilijoje rengia kartu su Brazilijos lietuvių bendruomene bei Jurgio Didžiulio projektu „To Be LT“, San Paule vyks vasario 18 dieną Vila Zelina rajone.

Šiemet Lietuva mini valstybės atkūrimo šimtmetį. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė atkurianti nepriklausomą valstybę.