Rusijos paštui prisijaukinti drono nepavyko
Ru­si­jos pa­što ban­dy­mas be­pi­lo­čiu or­lai­viu pri­sta­ty­ti kro­vi­nį į at­okią gy­ven­vie­tę Už­bai­ka­lės re­gio­ne pa­ty­rė fias­ko – dro­nas su­du­žo.

Pašto tarnyba daugiau įvykio aplinkybių nekomentuoja.

Tai buvo pirmasis bandomasis drono skrydis pagal Rusijos pašto projektą jais gabenti krovinius į sunkiai pasiekiamas gyvenvietes.

Rusijos paštas bepilotes skraidykles, kuriomis galėtų būti gabenami nuo 50 iki 3000 kilogramų svorio kroviniai, yra pavadinęs „netolima perspektyva“.