Rusijoje – aistros dėl šovinistinio ledų pavadinimo
Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos su­dė­ty­je esan­čia­me Ta­tars­ta­ne gy­ve­nan­ti žy­dų bend­ruo­me­nė iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir pyk­tį dėl nau­jų pre­ky­bo­je pa­si­ro­džiu­sių le­dų pa­va­di­ni­mo bei pa­kuo­tės di­zai­no, ra­šo „Ra­dioF­reeEu­ro­pe“.

Tatarstano antrame pagal dydį mieste Naberežnyje Čelnuose esanti kompanija „Slavica“ naują produktą į rinką paleido vasario 28 dieną.

Ledų pakuotėje vaizduojama Izraelio vėliava.

Leonidas Štenibergas, Naberežnyje Čelnų žydų bendruomenės lyderis, pareikalavo, kad šio produkto gamyba ir pardavimai būtų sustabdyti dėl to, kad yra „rasistiniai“.

Miesto prokuratūra teigia pradėjusi pirminį tyrimą, atsižvelgdama į skundus.

Kompanija „Slavica“ buvo ir 2016 metais įsisukusio skandalo epicentre, kai pradėjo gaminti ir pardavinėti šokoladinius ledus „Obamka“ – tai akivaizdžiai buvo skirta pašiepti anuometinį Jungtinių Valstijų prezidentą Baracką Obamą.

Ant ledų pakuotės buvo vaizduojamas afrikietis berniukas.

Kompanija nustojo gaminti produktą kai užsienio žiniasklaida ją apkaltino rasizmu ir antiamerikietiškų nuotaikų kurstymu.

Ta pati kompanija taip pat laikraščių antraštėse atsidūrė birželį, kai jos padalinys Sibire esančiame Krasnojarske pradėjo gaminti ledus, pavadinimu „Chochol“ – tai yra žodis, kuriuo Rusijoje niekinamai vadinami etniniai ukrainiečiai.

Ledų popierėliai buvo geltonos ir mėlynos spalvos – Ukrainos vėliavos spalvų.