Reakcija į Neringos Venckienės sulaikymą: „Dieve, laimink Ameriką“
Lie­tu­vą pa­sie­kė ži­nia, kad JAV su­im­ta Ne­rin­ga Venc­kie­nė ir pra­dė­tas įta­ria­mo­sios eks­tra­di­ci­jos į Lie­tu­vą teis­mi­nis pro­ce­sas. Kai apie bu­vo pa­skelb­ta, ne­tru­kus so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­ro­dė ži­no­mų žmo­nių reak­ci­ja.

Populiarusis Andrius Užkalnis nedaugžodžiavo. „Dieve, laimink Ameriką“, – dėl to, kad JAV suimta N. Venckienė, socialiniame tinkle parašė jis.

„Niekad nemaniau, kad Trumpas pradės kovą su nelegaliais migrantais nuo blondinių“, – savo įraše „Facebook“ su humoru nusistebėjo rašytojas Aidas Puklevičius.

Žurnalistas Rimvydas Valatka pakomentavo: „Liepto galas. Ateina ne tik venckienėms, jei ką. Visiems, kurie deda skersą ant sveiko proto ir įstatymų.“ Pabaigoje pridūrė: „Ir Karbauskiui ateis kada nors.“

Televizijos laidų vedėjas Andrius Tapinas teigė dėl šios žinios net susigraudinęs. „Grįžta. Grįžta mūsų žmonės į Lietuvą, – dainą primenančiais žodžiais komentavo jis. – Net susigraudinau.“ Anot žurnalisto, „mažas žingsnelis tetai (nes kojos gali būti surakintos), bet didelis žingsnelis nacijai“.

A. Tapinas ironiškai vylėsi: „Ir kaip dabar nueis į antrą planą visos kitos mūsų problemos.“ Prie šio įrašo vienas iš komentatorių reagavo: „Skardžius lengviau atsidūsta.“