Psichopatinis dirbtinis intelektas
JAV moks­li­nin­kai pri­sta­tė pir­mą psi­cho­pa­ti­nį dirb­ti­nį in­te­lek­tą, ku­rį pa­va­di­no Nor­ma­nu. Pro­jek­to tiks­las – pa­aiš­kin­ti kiek­vie­nam su­pran­ta­ma kal­ba, kaip ku­ria­mi al­go­rit­mai, ir leis­ti žmo­nėms su­vok­ti ga­li­mus dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­vo­jus.

Normano atsiradimą įkvėpė Alfredo Hitchcocko 1960 metų filmas „Psichopatas“ (Psycho), pasakojantis apie žudiką psichopatą Normaną Beitsą. Dirbtinis intelektas buvo „maitinamas“ tik trumpomis istorijomis apie mirštančius žmones iš interneto platformos „Reddit“. Vėliau mokslininkai pateikė Normanui rašalo dėmėmis išmargintus paveikslėlius, panašius į tuos, kurie naudojami Rorschacho psichologiniame teste. Jo atsakymai buvo lyginami su tradiciškai apmokytų dirbtinių intelektų atsakymais.

Rezultatai tyrėjus išgąsdino. Ten, kur kiti matė du vienas šalia kito stovinčius žmones, Normanas įžvelgė pro langą iššokantį savižudį. Kitame paveikslėlyje jis išvydo rėkiančios žmonos nušautą vyrą, nors kiti dirbtiniai intelektai regėjo žmogų su skėčiu.

Specialiai sukurtoje interneto svetainėje norman-ai.mit.edu galima pamatyti 10 Normanui rodytų paveikslėlių, o šalia – makabriškus psichopatinio dirbtinio intelekto pateiktus jų apibrėžimus.

Interneto svetainės lankytojai taip pat turi progą išbandyti Normaną. Jie gali pateikti rašalo dėmių paveikslėlių ir siųsti savo atsakymus, kad padėtų Normanui pasitaisyti.