Pristatė kovos su priekabiavimu planą
Dau­giau kaip 300 gar­sių ak­to­rių ir ra­šy­to­jų, re­ži­sie­rių, agen­tų bei ki­tų pra­mo­gų pa­sau­lio vei­kė­jų pir­ma­die­nį pri­sta­tė ini­cia­ty­vą, kaip ko­vo­ti su Ho­li­vu­de ir dar­bo­vie­tė­se vi­so­se Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se įsi­šak­ni­ju­siu sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu.

Planas apima teisinės gynybos fondą, kuriam jau surinkta maždaug 13,4 mln. dolerių (11 mln. eurų) iš numatytų 15 mln. dolerių (12,5 mln. eurų). Jis teiks teisinę pagalbą moterims ir vyrams, patyrusiems seksualinį priekabiavimą, smurtą arba piktnaudžiavimą darbo vietoje. Ypač daug dėmesio bus skiriama mažus atlyginimus gaunantiems žemės ūkio, namų darbuotojams, prižiūrėtojams, gamyklų darbininkams ir padavėjoms.

„Priekabiavimas dažniausiai nesiliauja, nes kaltininkai ir darbdaviai niekada nesulaukia jokių pasekmių“, – sakoma laiške, paskelbtame grupės „Time's Up“ interneto svetainėje. Šis kreipimasis taip pat išspausdintas laikraštyje „The New York Times“ ir ispanų kalba leidžiamame Los Andželo leidinyje „La Opinion“.

„Time's Up“ ragina siekti, kad daugiau moterų eitų svarbias ir vadovaujamas pareigas, kad dailiosios lyties atstovėms būtų mokamos tokios pat išmokos ir atlyginimai, kad jos turėtų vienodas galimybes kaip vyrai ir kad joms būtų atitinkamai atstovaujama.

Moterys drąsinamos per „Auksinių gaublių“ teikimo ceremoniją, vyksiančią ateinantį sekmadienį, vilkėti juodai ir taip atkreipti dėmesį į lyčių bei rasinę nelygybę, o kartu – į „Time's Up“ pastangas. Šis judėjimas susiformavo po įtarimų lavinos, kuri sutrikdė arba visai nutraukė ne vieno įtakingo vyro pramogų pasaulyje, didžiajame versle, politikoje ir žiniasklaidoje karjerą. Skandalas kilo, kai Holivudo magnatui Harvey Weinsteinui buvo pareikšti kaltinimai dėl nederamo seksualinio elgesio.

Tarp „Time's Up“ narių yra aktorės Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman ir Meryl Streep, kino studijos „Universal Pictures“ pirmininkė Donna Langley, rašytoja feministė Gloria Steinem, teisininkė ir buvusi pirmosios šalies ponios Michelle Obamos personalo vadovė Tina Tchen, „Nike Foundation“ bendrapirmininkė Maria Eitel.