Prieštaringai vertinamas Prancūzijos aukcionas pardavė giljotiną
Pra­ncū­zi­jo­je nu­pirk­ta 150 me­tų se­nu­mo gil­jo­ti­na „su ke­liais įlen­ki­mais ant aš­me­nų“, nors jos par­da­vi­mui ne­pri­ta­rė auk­cio­nų prie­žiū­ros tar­ny­ba.

Trijų metrų aukščio egzekucijų prietaisą, kuriuo Prancūzijos nusikaltėliams mirties bausmės būdavo vykdomos iki 1977 metų, už 8008 eurus įsigijo prancūzų milijonierius. Aukcionų namai „Drouot“ pabrėžė, kad ši giljotina yra kopija, niekada nenaudota nukirsdinimams, tačiau kadaise ji buvo eksponuojama Prancūzijos sostinėje įsikūrusiame kankinimų muziejuje.

Giljotinų pardavimas Prancūzijoje, kurioje mirties bausmė uždrausta tik 1981 metais, vertinamas prieštaringai. „Aukcionų namai neturėtų to daryti, – sakė Prancūzijos aukcionus kontroliuojančios tarnybos atstovas laikraščiui „Le Parisien“. – Tokie daiktai kaip į nacių mirties stovyklas išsiųstų žmonių drabužiai ir kankinimų įrankiai yra labai opūs dalykai.“

Tačiau 2011 metais tai nesutrukdė surengti kito aukciono toje pačioje salėje – tąkart panaši giljotina buvo parduota už 220 tūkst. eurų. Tuomet kalbėta, kad dėl jos varžėsi ir JAV popmuzikos žvaigždė Lady Gaga. Aukcionų priežiūros tarnybai nepavyko užkirsti kelio ir šiam pardavimui, nes anksčiau viename Paryžiaus džiazo klube stovėjusi giljotina buvo parduodama kaip bankrutavusio klubo turtas.

XIX amžiaus pabaigoje pagamintą egzekucijų įrenginio kopiją po dvi minutes trukusių varžytinių įsigijo keistuolis prancūzų pramonininkas Christophe'as Fevrier. Tačiau ne visos giljotinos sulaukia pirkėjų. Prieš ketverius metus vakariniame Nanto mieste vykusiame aukcione buvo parduodamas 40 tūkst. eurų įvertintas žudymo prietaisas, bet jo niekas nenupirko. 2012-aisiais Prancūzijos kultūros ministerija įsikišo ir sustabdė mėginimą parduoti paskutinio prancūzų budelio Alžyre 812 daiktų. Kai Alžyras dar priklausė Prancūzijai, Fernand'as Meyssonnier įvykdė mirties bausmes 200 žmonių. Dauguma aukų buvo Alžyro kovotojai už nepriklausomybę.

Giljotinos, kartais dar prancūziškai vadinamos „nacionaliniais skustuvais“ (Le Rasoir National), pirmiausia tapo „humaniška“ kartuvių alternatyva, nes daugelio nuteistųjų mirtis kilpoje būdavo ilga ir kankinama. Šie įrenginiai ypač išpopuliarėjo po Prancūzijos rezoliucijos, kai 1793–1794 metais buvo giljotinuota 16 tūkst. žmonių. Paskutinis Prancūzijoje nukirsdintas asmuo – tunisietis Hamidas Djandoubi, nuteistas už jaunos moters nužudymą ir kankinimą. Mirties bausmė jam įvykdyta Marselio kalėjime 1977 metais.