Prie iškilių vyrų – pirmoji moteris
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bės va­do­vė The­re­sa May da­ly­va­vo ati­den­giant pa­mink­lą ko­vo­to­jai už mo­te­rų tei­ses Mil­li­cent Faw­cett. Jis iš­ki­lo prie ša­lies par­la­men­to Lon­do­ne.

M. Fawcett yra pirmoji moteris, kuriai paminklas pastatytas greta vienuolikos iškiliems valstybės veikėjams vyrams skirtų monumentų. Tarp jų yra Nelsono Mandelos ir Winstono Churchillio skulptūros.

M. Fawcett buvo viena pagrindinių aktyvisčių, kurių dėka 1918 metais moterims, sulaukusioms 30 metų, buvo suteikta teisė balsuoti. Ji mirė 1929-aisiais, būdama 82 metų, sulaukusi to meto, kai moterys įgijo vienodas su vyrais balsavimo teises.

Menininkės Gillian Wearing sukurtas paminklas vaizduoja aktyvistę, laikančią plakatą su užrašu: „Drąsa kviečia būti drąsiu visose situacijose“. Tai frazė iš vienos M. Fawcett kalbų.

Kaip sakė premjerė Th. May, „istoriją kuria daug žmonių, bet tik nedaugelis gali tvirtinti padarę tokį reikšmingą ir ilgalaikį poveikį, kokį padarė dama Millicent“.