Prezidento sūnus varžosi tarptautinėje olimpiadoje
Si­ri­jos pre­zi­den­to Bas­ha­ro al As­sa­do sū­nus da­ly­vau­ja Ru­mu­ni­jo­je vyks­tan­čio­je tarp­tau­ti­nė­je ma­te­ma­ti­kos olim­pia­do­je. Pa­aug­lys pa­pra­šė, kad su juo bū­tų el­gia­ma­si kaip su pa­pras­tu mo­ki­niu.

16-metis Hafezas al Assadas yra vienas iš 615 moksleivių, dalyvaujančių kasmet rengiamoje matematikų olimpiadoje. Šįmet ji vyksta Rumunijos centrinėje dalyje esančiame Klužo-Napokos mieste. Olimpiada truks iki šeštadienio.

H. al Assadas dalyvavo ir pernai Rio de Žaneire vykusioje matematikų olimpiadoje. Tarp 615 moksleivių jis užėmė 528 vietą.

„Prezidento sūnus nori, kad su juo būtų elgiamasi kaip su paprastu mokiniu. Pats irgi elgiasi atitinkamai. Jis apsistojo viešbutyje kartu su mokiniais iš 18 šalių“, – naujienų agentūrai AFP sakė Klužo-Napokos administracijos švietimo skyriaus atstovas. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, renginio vietoje buvo imtasi papildomų saugumo priemonių.

Rumunija yra viena iš vos kelių Europos valstybių, tebeturinčių ambasadą Sirijoje, kurią daugiau kaip septynerius metus krečia kruvinas konfliktas. Jis jau pareikalavo per 350 tūkst. gyvybių ir privertė milijonus gyventojų palikti savo namus.