Pradedama popiežiaus vizito savanorių registracija
Pra­de­da­mi re­gis­truo­ti sa­va­no­riai, rug­sė­jį pa­dė­sian­tys per po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus vi­zi­tą į Lie­tu­vą.

Vizito organizacinis komitetas skelbia, kad iš viso reikėtų apie 1 tūkst. savanorių. Norintys jais tapti iki rugpjūčio 1 dienos turi užpildyti anketą internete (svetainėje popieziausvizitas.lt). Jei norinčių savanoriauti bus daugiau nei savanorystės vietų, pirmenybė bus teikiama anksčiau užsiregistravusiems.

„Vienintelis apribojimas savanoriams – savanorystės metu jiems turi būti suėję 16 metų. Žinoma, tai nebus muzikos festivalis, bet pažadame išskirtinę patirtį – tikrai bus, ką prisiminti ir vaikams papasakoti“, – teigia viena organizatorių Toma Bružaitė.

Savanorių pagalbos prireiks ne tik paties vizito dienomis, bet ir savaitę iki renginio bei keletą dienų po jo. Savanoriai padės įrengti susitikimų su popiežiumi vietas ir paruošti kelius, kuriais Vilniuje ir Kaune važiuos Pranciškus, kad visi norintys galėtų kuo patogiau su juo pasimatyti.

Vizito metu savanoriai budės popiežiaus kelyje, teiks informaciją apie renginius, nukreips žmones į sektorius ir pan. Po renginio savanoriai padės sutvarkyti renginių vietas: patraukti ir išardyti susitikimo vietų ir kelių atitvarus bei ženklus, surinkti šiukšles, sudėti į vietas naudotus daiktus ir t. t.

Organizatoriai žada stengtis, kad savanoriai galėtų pamatyti popiežių ne vien ekrane.

„Savanorio registracijos anketą užpildę ir pakviesti savanoriauti žmonės turės galimybę ne tik dalyvauti istoriniame įvykyje, bet patys prisidėti priimant Lietuvoje šį garbingą ir kartu labai paprastą svečią. Popiežius Pranciškus garsėja savo netikėtais poelgiais, dažnai didelį dėmesį skirdamas būtent tiems, kurie patarnauja kitiems ir kasdienybėje, ir įvairių renginių metu“, – sako T. Bružaitė.

Popiežius Pranciškus atvyksta į Lietuvą rugsėjo 22–23 dienomis. Šeštadienį, rugsėjo 22 dieną, jis lankysis Vilniuje, kur Katedros aikštėje vyks susitikimas su jaunimu, numatomi ir kiti renginiai. Sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, popiežius aukos šventąsias Mišias Kaune, Santakoje. Vėliau popiežius vyks į Latviją ir Estiją.