Populiarus kurortas nori uždrausti rankšluosčius
Stin­ti­ne įsi­kū­rę vie­ni gra­žiau­sių Sar­di­ni­jos (Ita­li­ja) plia­žų. Ku­ror­to val­džia svars­to užd­raus­ti pa­plū­di­mio „La Pe­lo­sa“ lan­ky­to­jams ties­tis ant smė­lio rankš­luos­čius. Taip sie­kia­ma iš­sau­go­ti įspū­din­go gro­žio kran­tą, ku­ris va­sa­rą kas­dien pri­trau­kia po ke­lis tūks­tan­čius žmo­nių.

Stintino meras Antonio Diana nusitaikė ir į didelius krepšius. Esą uždraudus juos neštis į pliažą sumažėtų pagunda prisipilti baltutėlio smėlio namo. Saulės vonių mėgėjams būtų siūloma paplūdimyje „La Pelosa“ išsinuomoti sulankstomas kėdes, kilimėlius ir permatomus krepšius.

Kaip rašė laikraštis „La Nuova Sardegna“, tokie valdžios planai papiktino vietos gyventojus. Daugelis kaltino merą mėginimu paversti Stintiną kurortu, skirtu tik turtingiems turistams.

„Žmonės turi teisę reikšti nuomonę, tačiau mūsų tikslas – išsaugoti paplūdimį“, – leidiniui „La Repubblica“ sakė A. Diana. Jis aiškino, kad planas grįstas mokslininkų išvadomis. Rankšluostis – vienas didžiausių pavojų paplūdimiui, mat sudrėkęs surenka gana daug smėlio.

Mero žodžiais, pliažas bus pasiekiamas visiems žmonėms. Tiesa, jis užsiminė apie galimybę pasamdyti apsaugos darbuotojų. Šie užtikrintų, kad būtų laikomasi pagrindinių paplūdimio lankymo taisyklių – nešiukšlinti ir nestatyti kopose mašinų.

Pernai vienos didžiausių pasaulyje internetinių kelionių svetainių „TripAdvisor“ vartotojai įtraukė „La Pelosa“ į geriausių Italijos paplūdimių dešimtuką.