Popiežius nuplovė kojas kaliniams
Ir šie­met Di­dį­jį ket­vir­ta­die­nį po­pie­žius Pra­nciš­kus pra­lei­do su Ita­li­jos ka­li­niais – Ro­mos ka­lė­ji­me jis nu­plo­vė ko­jas 12 nu­teis­tų­jų, tarp ku­rių bu­vo du mu­sul­mo­nai, krikš­čio­nis or­to­dok­sas ir bu­dis­tas.

„Visi visuomet turi galimybę pakeisti gyvenimą, ir negalima teisti“, – vyrų kalėjimo „Regina Coeli“ kaliniams pasakė Pranciškus. Prieš penkerius metus išrinktas popiežiumi jis jau ketvirtą kartą aukojo šias mišias Italijos kalėjime.

„Man ligonių lankymas, ėjimas į kalėjimus, rodymas kaliniui, kad jis gali turėti pasitaisymo viltį, yra Bažnyčios skelbimas“, – neseniai išleistoje interviu knygoje teigia Pranciškus. Šiemet jis nuplovė kojas kaliniams iš Italijos, Filipinų, Maroko, Kolumbijos, Moldovos, Siera Leonės ir Nigerijos. Šiomis apeigomis, kasmet atliekamomis Didįjį ketvirtadienį, paminima Jėzaus Kristaus Paskutinė vakarienė su apaštalais. Ritualas primena Jėzaus nusižeminimo aktą, kai nukryžiavimo išvakarėse jis nuplovė kojas apaštalams.

„Esu nusidėjėlis kaip ir jūs, bet šiandien simbolizuoju Jėzų... Dievas niekada neapleidžia mūsų, niekada nepavargsta atleisti mums“, – sakė kaliniams Pranciškus.

Ankstesni popiežiai visuomet rengdavo Didžiojo ketvirtadienio kojų plovimo ceremoniją Vatikane arba Laterano Šv. Jono bazilikoje. Tačiau Pranciškus, tęsdamas tradiciją, kurią pradėjo būdamas Buenos Airių arkivyskupu, nuo 2013 metų perkėlė ritualą už Vatikano ir net senosios Romos sienų. Dabar pontifikas jį rengia su visuomenės užribyje atsidūrusiais ar pažeidžiamiausiais jos nariais.

Pirmaisiais savo pontifikato metais Pranciškus apsilankė jaunimo sulaikymo centre ir nuplovė kojas grupei jaunų nusikaltėlių, tarp kurių buvo du musulmonai. Jis buvo pirmasis tai padaręs Katalikų bažnyčios vadovas.

2014 metais Didįjį ketvirtadienį jis nusižemino prieš pagyvenusius ir neįgalius žmones, 2015-aisiais – prieš kalinius, o 2016-aisais atliko ceremoniją migrantų priėmimo centre. Pernai Popiežius Pranciškus Didįjį ketvirtadienį kojų plovimo ritualą atliko grupei buvusių mafijos narių kalėjime, kuriame bausmę atlieka asmenys, bendradarbiavę su teisėsaugos pareigūnais ir teikę informaciją apie kitus gaujų narius.