Pokštai „Youtube“ rusų studentams baigėsi prokuratūros tyrimu
Ul­ja­novs­ko avia­ci­jos ins­ti­tu­to pir­ma­kur­siai „You­tu­be“ tink­le pa­vie­ši­no vaiz­do įra­šą, ku­ria­me jie pokš­tau­da­mi šo­ka skam­bant ita­lų di­džė­jaus Ben­ny Be­nas­si dai­nai „Sa­tis­fac­tion“. Už ne­kal­tą pra­mo­gą  jau­nuo­liai bu­vo vie­šai pa­smerk­ti ir su­lau­kė tei­sė­sau­gos dė­me­sio.

„Savo veiksmais kursantai įžeidė visus civilinės aviacijos darbuotojus, sąžiningai vykdančius pareigas“, – rašoma Federalinės oro transporto agentūros („Rosaviacia“) pranešime. Žinyba sudarė specialią komisiją, turinčią ištirti „betvarkės priežastis ir aplinkybes“. Pranešime taip pat tvirtinama, kad nieko panašaus nėra buvę per visą Rusijos civilinės aviacijos istoriją. Transporto prokuratūra pradėjo patikrinimą, nes kursantų paskelbtame vaizdo įrašė aptiko „erotikos požymių“.

Instituto bendrabutyje nufilmuotame vaizdo įraše veik nuogi kursantai groteskiškai išreiškė savo nepasitenkinimą dėl prastų buities sąlygų. Patalpinę filmuką „Youtube“ tinkle būsimieji lakūnai jį pavadino „Kaip pilotai linksminasi tarp skrydžių“. Vaizdo klipas pirmiausiai pasirodė rusiškajame „Facebook“ analoge „VKontakte“, o vėliau paplito visame rusiškame interneto segmente. Į kursantų pokštus pirmiausiai atkreipė dėmesį vietos, vėliau – federalinė žiniasklaida ir galiausiai teisėsauga.

„Aš net palyginčiau juos su „Pussy Riot“ (merginų grupė, kurios narės buvo nuteistos laisvės atėmimu už „netikėtą“ koncertą cerkvėje), kurios siautėjo šventovėje, o o čia – mokslo šventovė, duodanti kelialapius į gyvenimą“, – naujienų laidoje „Vesti“ sakė instituto rektorius Sergejus Krasnovas, patikinęs, kad nei vienas prie vaizdo klipo kūrimo prisidėjęs studentas „neras sau vietos civilinėje aviacijoje, nes už tokius dalykus atleisti neįmanoma“. Su vaizdo klipu siejami 14 instituto studentų.

Komentatoriai internete pasidalijo į dvi stovyklas, viena kurių laikosi nuomonės, kad studentai „užaugs tokiais pat neatsakingais ir neraštingais pilotais“, o kita, tvirtina, kad panašiai studentai linksminosi ir tada, kai interneto nebuvo ir skirtumas tik tas, kad šiais laikais tokius pokštus gali pamatyti didesnė auditorija.

Federalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje daugiausiai skelbta studentus smerkianti informacija ir veik vienintelis regioninis portalas „Ulpressa“ publikavo komentarą, kuriame pasmerkė neadekvatų jaunuolių persekiojimą.

Vienas instituto trečiakursis „Radio svoboda“ teigė, kad nepalaiko jaunesnių bendramokslių sumanymo ir stebisi, kaip jie patys nesuvokė, kokios gali būti šios „banalios kvailystės“ pasekmės. Tačiau reakciją į šį vaizdo klipą ir studentams numatomas bausmes jis pavadino perdėtomis.