Po pergalės Šarūnas Jasikevičius nepamiršo ir vaikų: „laikas miegoti, runkeliukai“
Sa­vait­ga­lį vy­kęs SIL-Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės tur­ny­ras bu­vo ypač sėk­min­gas Kau­no „Žal­gi­riui“. Kau­nie­čių eki­pa, fi­na­le įvei­ku­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tą“, vėl į na­mus par­si­ve­žė tur­ny­ro tau­rę. „Žal­gi­rie­čiai“ sa­vo džiaugs­mu da­li­jo­si su sa­vo ar­ti­miau­siais – Bran­do­nas Da­vi­sas, Aa­ro­nas Whi­te­`as, An­ta­nas Ka­va­liaus­kas ir Pa­ulius Jan­kū­nas ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los li­po su sa­vo at­ža­lo­mis, o ko­man­dos tre­ne­ris Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je per­da­vė lin­kė­ji­mus sa­vo vai­kams.

Ne paslaptis, kad Šaras dažnai negaili kritiškų žodžių jį kalbinantiems žurnalistams, tačiau sekmadienį, iškart po įtemptos kovos su vilniečių ekipa, jis buvo puikiai nusiteikęs.

Vilkėdamas čempionų marškinėliais, Šaras džiaugėsi pirmu sezono titulu ir sveikino nenuilstančius komandos sirgalius su pergale. Visada viešai akcentuodavęs šeimos svarbą, Šaras ir šį kartą skyrė akimirką savo brangiausiems – perdavęs linkėjimus savo atžaloms paragino juos ilgai nenaktinėti prie televizoriaus.

„Noriu perduoti linkėjimus Lukui su Aila. Jau laikas miegoti abiem, runkeliukai“, – tėviškai priminė Šaras.