Po lietuvių ir ukrainiečių protestų „Adidas“ pašalino nuotraukas su SSRS simbolika
Vo­kie­čių kom­pa­ni­ja „A­di­das“ pra­dė­jo pla­tin­ti spor­ti­nę ap­ran­gą su So­vie­tų Są­jun­gos ženk­lais. Lie­tu­viai, ki­ti Bal­ti­jos ša­lių žmo­nės ir ukrai­nie­čiai rea­ga­vo taip vie­nin­gai, kad so­vie­ti­nę sim­bo­li­ką kom­pa­ni­ja pa­ša­li­no. 

Lietuvos užsienio reikalų ministerija tai pavadino „imperine nostalgija“, o Ukraina perspėjo „Adidas“ dėl atsakomybės už sovietinės simbolikos platinimą šioje šalyje, parašė currenttime.tv.

„Adidas“ kolekcija skirta pasaulio futbolo čempionatui, kuris rengiamas šią vasarą Rusijoje. Ant nuotraukų, kurios pasklido internete, – aštunto dešimtmečio stiliaus apranga, papuošta Sovietų Sąjungos herbu ir užrašu USSR.

Nuotraukos sukėlė Lietuvos užsienio ministerijos nuostabą.

„Imperinės nostalgijos liga vis dar pasitaiko. Kiek netikėta matyti, kad tai daro garsioji „Adidas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ reagavo ministerija.

Ukrainos tautinės atminties institutas perspėjo „Adidas“ padalinį šioje šalyje dėl atsakomybės už drabužių su sovietine simbolika pardavimo, to dokumento kopiją paskelbė leidinys „Novoje vremia“.

Reagavo ir socialinių tinklų naudotojai iš Lietuvos, kitų Baltijos šalių ir Ukrainos. Jie plačiai paskleidė apie tai žinią ir piktinosi „Adidas“.

Jie pradėjo rašyti žinutes su grotažodžiu #StopAdidas“, platinti memus, kuriuose sugretino „Adidas“ aprangą, turinčią sovietinę simboliką, ir nuotraukas, liudijančias sovietinio režimo nusikaltimus, taip pat memus, kuriuose „Adidas“ apranga pažymėta nacistine simbolika.

Vėliau nuotraukos su tokia simbolika dingo iš kompanijos „Adidas“ interneto svetainės.

.

.

Tai ne pirmas kartas, kai madingi prekės ženklai sulaukia neigiamos reakcijos į savo kolekcijas, priminė currenttime.tv.

Vasario mėnesį amerikiečių kompanija „Nike“ buvo įtarta, kad pripažįsta taip vadinamas „Donecko ir Luhansko respublikas“, tai yra teritorijas, kurias Ukrainoje ginklu užėmė prorusiški smogikai. Mat ant marškinėlių panaudota simbolika LDNR.

Tačiau „Nike“ pareiškė, kad marškinėliai išleisti Londono maratono proga, o logotipas reiškia „Londoner“ (londonietis – liet.), tada rašė leidinys „Vzgliad“.

Sausio 12 dieną Ukrainos saugumo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kompanijų „Adidas“, „Puma“ ir DHL veiklos Rusijos aneksuotame Kryme.