Piratų partijos narys kriptovaliutas kasė tarnybiniame bute
Če­ki­jos Pi­ra­tų par­ti­jai at­sto­vau­jan­čiam par­la­men­ta­rui par­la­men­to val­džiai te­ko aiš­kin­tis dėl di­de­lės sąs­kai­tos už elek­trą, su­nau­do­tą jo tar­ny­bi­nia­me bu­te, ku­ria­me, kaip pa­aiš­kė­jo, vei­kė ga­lin­gas kom­piu­te­ris, ku­rį jis nau­do­jo krip­to­va­liu­tos ka­sy­bai ir, jo tvir­ti­ni­mu, šil­dy­mui, pra­ne­ša če­kų ži­niask­lai­da.

Virtualių valiutų, tokių kaip bitkoinas, kasybai reikalingi galingi kompiuteriai, kurie sunaudoja daug elektros ir išskiria daug šilumos.

Parlamento valdžia pastebėjo, kad 2017 metų gruodžio mėnesio sąskaita už elektrą, sunaudotą Piratų partijos parlamentaro Tomašo Vymazalo užimame tarnybiniame bute, padidėjo iki maždaug 120 eurų, pranešė naujienų portalas „Aktualne.cz“.

Ši suma buvo kelis kartus didesnė negu sąskaitos, išrašytos kitiems parlamentarams, kurie gyvena panašiuose tarnybiniuose butuose istoriniame Prahos centre.

Portalo duomenimis, T. Vymazalas gruodį tris savaites užsiėmė kriptovaliutos „Zcash“ kasyba ir uždirbo „šimtus kronų“. Šimtas kronų yra vertas keturių eurų.

T. Vymazalas už tai atsiprašė ir pažadėjo padengti dalį sąskaitos, o iš kriptovaliutos kasybos uždirbtus pinigus skirti labdarai.

Tačiau 28 metų amžiaus parlamentaras taip pat tvirtina, kad kompiuterį naudojo šildymui, nes elektrinis šildytuvas neveikė.

„Bute buvo nepakeliamai šalta – 16 laipsnių pagal Celsijų. Kol parlamentas atsiuntė naują šildytuvą, šildymui naudojau kompiuterį“, – pareiškė jis.

„Nenorėjau mirtinai sušalti“, – pažymėjo parlamentaras, kurį cituoja „Aktualne“.

Piratų partijos lyderis Ivanas Bartošas T. Vymazalo elgesį pavadino „visiškai nepriimtinu“.

Prieš isteblišmentą nusistačiusi Piratų partija į parlamentą pirmą kartą pateko po pernai spalį įvykusių rinkimų, per kuriuos laimėjo 22 mandatus.