Paveikslas sugrįžo
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus mėgs­ta­miau­sias Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos pa­veiks­las, res­tau­ruo­tas meis­trų, su­grą­žin­tas į įpras­tą vie­tą.

Bizantiško stiliaus ant medžio tapyta ikona „Salus populi Romani“ („Romos gyventojų gelbėtoja“) paprastai puošia Didžiąją Švč. Mergelės Marijos baziliką Romoje. Šis itin garbinamas paveikslas visuomenei bus pristatytas sekmadienį per mišias, kurias aukos pontifikas.

Žinoma, kad kitą rytą, kai buvo išrinktas popiežiumi, Pranciškus išėjo iš Vatikano pasimelsti į Didžiąją Švč. Mergelės Marijos baziliką. Ten jis meldžiasi prieš kiekvieną užsienio kelionę ir po jos, o prie paveikslo palieką baltų rožių puokštę.

Vatikano muziejų vadovė Barbara Jatta sakė, kad restauratoriai išryškino subtilias Švč. Marijos ir Jėzaus spalvas bei auksinio kūdikėlio drabužio spindesį. Be kita ko, mokslininkai galės nustatyti tikslesnę paveikslo nutapymo datą. Jis priskiriamas laikotarpiui nuo V iki XII amžiaus. Kaip spėjama, ikonos autorius yra evangelistas Lukas.