Paukšteliai įvarė streso festivalio organizatoriams
Di­džiau­sio Ka­na­do­je mu­zi­kos fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai šią sa­vai­tę su­si­dū­rė su ne­ti­kė­ta kliū­ti­mi. To­je vie­to­je, kur tu­ri sto­vė­ti pa­grin­di­nė sce­na, bal­sin­gie­ji kir­li­kai (Cha­rad­rius vo­ci­fe­rus) su­su­ko liz­de­lį ir pe­ri kiau­ši­nius.

Organizatoriai, gavę atitinkamų įstaigų leidimą, prieš keletą dienų kartu su ekspertais 10 valandų vargo, kol perkėlė „šeimyną“ į saugesnę vietą. Ši operacija reikalavo didelės kantrybės, mat lizdas kas 20 minučių buvo patraukiamas tik vienu metru. Taip buvo siekiama, kad tėvai jo nepaliktų. Vis dėlto jei taip nutiktų, kiaušiniais pasirūpintų gamtosaugininkai.

Balsingieji kirlikai nepriklauso nykstančiųjų grupei, tačiau ši migruojančių paukščių rūšis saugoma tiek Kanadoje, tiek JAV. Jie nėra baikštūs, tad dažnai peri žmonių kaimynystėje, gana atvirose vietose. Jaunikliai išsirita per 24–26 dienas.

Balsingieji kirlikai mėgsta perėti gana atvirose vietose.cjoy.com nuotrauka

Otavoje vykstantis bliuzo festivalis „Bluesfest“ kasmet pritraukia dešimtis tūkstančių muzikos gerbėjų iš Šiaurės Amerikos. Šiemet jame dalyvauja tokie atlikėjai ir grupės kaip „Beck“, Bryanas Adamsas, „Dave Matthews Band“, Shawnas Mendesas, „Foo Fighters“.

„Tai viena sudėtingiausių problemų, su kuriomis mums teko susidurti pastaruoju metu. Tačiau mes tai įveiksime ir scenos konstrukcijos turėtų iškilti laiku“, – sakė „Bluesfest“ vykdomasis direktorius Markas Monahanas. Festivalis vyks liepos 5–15 dienomis.