Paslėptų kambarių nerado
Moks­li­nin­kų ty­ri­mai pa­nei­gė hi­po­te­zę, kad ša­lia gar­sio­jo fa­rao­no Tu­tan­cha­mo­no ka­po Ka­ra­lių slė­ny­je esa­ma pa­slėp­tų kam­ba­rių. Apie tai sek­ma­die­nį pra­ne­šė Egip­to se­nie­nų mi­nis­te­ri­ja.

Ekspertai, naudoję žemę skenuojantį radarą, pateikė įrodymus, kad kape nėra slaptų ertmių. Daugiau detalių turėtų paaiškėti vėliau. Jas pristatys Italijos mokslininkų komandai vadovavęs Francesco Porcelli.

Ankstesnių tyrimų duomenys kurstė ekspertų prielaidas, kad slapti kambariai iš tiesų gali egzistuoti. Didžiosios Britanijos egiptologas Nicholas Reevesas kėlė versiją, jog minimas kapas iš tikrųjų priklauso Tutanchamono tėvo karaliaus Echnatono žmonai Nefertitei.

Tutanchamonas mirė būdamas devyniolikos – praėjus tik devyneriems metams, kai įžengė į sostą. Faraonas paskubomis palaidotas požeminiame kape, kuris galbūt buvo skirtas ne jam. Tikėtina, jog jaunajam valdovui netikėtai mirus žyniams teko atverti anksčiau mirusios Nefertitės kapą, nes mauzoliejus faraonui dar nebuvo pastatytas.