Pasiūlė svajonių darbą
Ne kiek­vie­ną die­ną at­si­ran­da ga­li­my­bė pa­gy­ven­ti pi­ly­je. Meg­gen ko­mu­na (Švei­ca­ri­ja) ieš­ko as­mens, ga­lin­čio pri­žiū­rė­ti įspū­din­gą Meg­gen­hor­no pi­lį, sto­vin­čią ant Ke­tu­rių Kan­to­nų eže­ro kran­to.

Komunos sekretorius Danielis Ottigeris stebėjosi sulaukęs tiek daug paraiškų. Jis spėliojo, kad žmones sudomino neįprastas darbo pobūdis. Tačiau daugelį, ko gero, labiausiai vilioja nuostabi pilies vieta ir galimybė čia pagyventi už minimalų nuomos mokestį.

„Tai tikras svajonių darbas. Ir taip yra ne tik dėl puikaus vaizdo, atsiveriančio pro apartamentų langus“, – tvirtino dabartinis pilies valdytojas, šias pareigas einantis 25 metus.

Čia tikrai bus ką veikti. Vien uždaryti visas 60 rūmų langinių prireiks maždaug pusvalandžio. Valdytojui teks atidžiai pildyti rezervacijų kalendorių, mat šioje vietoje vyksta daug vestuvių ir kitų renginių.

Šiuo metu pareigūnai nagrinėja paraiškas. Konkurso nugalėtojas turėtų paaiškėti gegužės pabaigoje.