Pasiekė susitarimą dėl paminklo
JAV Nau­jo­jo Džer­sio vals­ti­jos Džer­si Si­čio mies­te iš­spręs­tas di­džiu­les ais­tras kė­lęs gin­čas dėl pla­nų nu­kel­ti pa­kran­tė­je sto­vin­tį pa­mink­lą, skir­tą 1940 me­tais so­vie­tų NKVD Ka­ty­nės miš­ke iš­žu­dy­tiems tūks­tan­čiams len­kų ka­riš­kių.

Džersi Sičio miesto meras Steve'as Fulopas ir vietos lenkų bendruomenė vėlų šeštadienio vakarą paskelbė, jog pasiekė susitarimą dėl memorialo. Jis liks itin matomoje vietoje. Lenkijos vyriausybė sekmadienį džiaugėsi, kad rastas visas suinteresuotas šalis tenkinantis sprendimas.

Nesutarimai prasidėjo, kai miesto administracija panoro nukelti paminklą, nes aikštę planuojama renovuoti. Skulptūra stovi pakrantėje, nuo kurios atsiveria vaizdas į kitapus Hadsono upės esančius Žemutinio Manhatano dangoraižius.

Už aikštės renovaciją atsakingos grupės vadovas šią statulą pavadino „šiurpia“ ir pareiškė pageidavimą perkelti ją į kitą vietą. Tačiau tam nepritarė vietos lenkų bendruomenė. Ji kreipėsi į teismą, kad šis neleistų pašalinti iš aikštės bronzinės skulptūros, vaizduojančios šautuvo durtuvu persmeigtą lenką karį.

Džersi Sičio planams nukelti paminklą pastarosiomis dienomis itin daug dėmesio skyrė Lenkijos žiniasklaida. Svarstoma, jog tai gali būti kerštas už šiais metais šalies priimtą įstatymą, draudžiantį kaltinti Lenkiją dėl Holokausto nusikaltimų, įvykdytų nacistinės Vokietijos.

Katynės tema itin jautri Lenkijoje, nes šios žudynės laikomos viena didžiausių tragedijų lenkų tautos istorijoje. Netoli Smolensko esančiame Katynės miške ir kitose vietose Sovietų Sąjungos NKVD 1940-aisiais sušaudė daugiau kaip 20 tūkst. į nelaisvę paimtų Lenkijos kariškių.