Parašas gautas: Britanijos karalienė oficialiai pritarė princo Harry vestuvėms
Ba­kin­ga­mo rū­mai šeš­ta­die­nį iš­pla­ti­no nuo­trau­ką ran­ka ra­šy­to do­ku­men­to, ku­riuo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­lie­nė Eli­za­beth II duo­da su­ti­ki­mą sa­vo anū­kui pri­ncui Har­ry tuo­ktis su ame­ri­kie­te ak­to­re Meg­han Mark­le.

Sutikimo aktu vadinamo dokumento nuotrauka buvo išplatinta likus savaitei iki princo Harry ir M. Markle vestuvių Šv. Jurgio koplyčioje Vindzore. Teksto kairėje pusėje yra pavaizduotas raudonas drakonas – Velso simbolis. O dešinėje yra rožė – Jungtinių Valstijų nacionalinė gėlė.

Pagal Britanijos įstatymus, pirmieji šeši eilėje į šalies sostą esantys žmonės privalo gauti karalienės leidimą tuoktis. Kai princas Harry susižadėjo, jis buvo penktas eilėje į sostą, tačiau smuktelėjo į šeštąją vietą po to, kai jo broliui princui Williamui praėjusį mėnesį gimė sūnus princas Louisas.