Paliko žmoną, nes ši nesiprausė
Ne­se­niai Nau­jo­jo Tai­pė­jaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pa­tvir­ti­no gy­ven­to­jo pra­šy­mą skir­tis. Šis skun­dė­si, kad dėl sa­vo an­tro­sios pu­sės hi­gie­nos įpro­čių jau­tė di­džiu­lį dis­kom­for­tą. Mo­te­ris esą mau­dė­si tik kar­tą per me­tus ir ret­kar­čiais plau­da­vo gal­vą bei va­ly­da­vo dan­tis.

Vyras pasakojo, jog nusistebėjo dar tuo metu, kai susitikinėjo su Lin, nes draugė prausdavosi kas savaitę. Po vestuvių padėtis blogėjo – savo švara ji ėmė rūpintis kas mėnesį, vėliau – kas pusmetį, o galiausiai – kartą per metus. Taivanietis guodėsi, kad dėl tokio apsileidimo suartėdavo labai retai ir per santuokos dešimtmetį nesusilaukė nė vieno vaiko.

Vyras pasakojo, kad sutuoktinė įtikino mesti darbą ir padėti prižiūrėti senyvo amžiaus uošvį. Porai pinigų duodavo Lin motina. „Galėjau dirbti apsaugos darbuotoju, bet žmonai atrodė, kad tai yra žeminantis darbas“, – sakė taivanietis. Neapsikentęs nepritekliaus jis vis dėlto susirado darbą, bet Lin pareikalavo jį mesti.

Taivanietis nusprendė skirtis. Teismas patvirtino jo prašymą, tačiau Lin skyryboms prieštarauja ir teigia, kad sutuoktinis viską išsigalvoja.