Ovacijos rusų režisieriui
Maiš­tin­go­jo Ru­si­jos tea­tro ge­ni­jaus Ki­ri­lo Se­reb­re­ni­ko­vo, ku­riam skir­tas na­mų areš­tas Mask­vo­je, nau­jau­sia juo­sta Ka­nų ki­no fes­ti­va­ly­je pa­si­tik­ta aud­rin­gais sto­vin­čių žiū­ro­vų plo­ji­mais.

Prestižiškiausiame pasaulio kino festivalyje įvyko K. Serebrenikovo biografinio filmo „Vasara“, pasakojančio apie buvusios Sovietų Sąjungos roko legendą Viktorą Cojų, premjera, per kurią aktorių komanda buvo pasveikinta pritarimo šūksniais. Prieš žengdami raudonu kilimu užklotais laiptais aktoriai iškėlė plakatą su režisieriaus vardu. Salėje viena žiūrovo kėdė simboliškai buvo palikta tuščia.

K. Serebrenikovui, Rusijos sostinės Gogolio centro teatro meno vadovui, nuo praėjusių metų rugpjūčio taikomas namų areštas. Jis kaltinamas valstybės lėšų grobstymu. Režisierius, kurio pastatymai rodomi ir legendiniame Maskvos Didžiajame teatre, kaltinimus vadina absurdiškais. Jo šalininkai šią bylą laiko politiškai motyvuota.

Rusijos aktorė Irina Staršenbaum prie suknelės buvo prisisegusi režisieriaus portretą.

K. Serebrenikovo sulaikymas sukrėtė Rusijos meno pasaulį. Daugybė iškilių menininkų Rusijoje ir užsienyje atvirai palaiko režisierių ir reikalauja jį išlaisvinti.

48 metų K. Serebrenikovas įnešė gaivaus vėjo į Maskvos teatro sceną aštrias temas gvildenančių šiuolaikinės dramaturgijos bei savaip interpretuotų klasikinių kūrinių pastatymais. Režisierius laimėjo apdovanojimus Kanų bei Romos kino festivaliuose, jo 2012 metų juosta „Neištikimybė“ Vencijoje buvo nominuota prestižiniam „Auksiniam liūtui“. „Vasara“ Kanuose varžosi dėl aukščiausio apdovanojimo – „Auksinės palmės šakelės“.

Juosta pasakoja apie rusų ir korėjiečių kilmės charizmatišką atlikėją V. Cojų, kurio dainos Rusijoje tapo vadinamosios perestroikos, Michailo Gorbačiovo inicijuotos viešumo ir pertvarkos politikos, himnais.

Kanų kino festivalio rengėjai ir Prancūzijos vyriausybė prašė Maskvos leisti K. Serebrenikovui atvykti į juostos premjerą. Festivalio direktorius Thierry Fremaux prieš premjerą pranešė, kad Vladimiras Putinas jiems atsakė, jog K. Serebrenikovas „turi problemų su šalies teismų sistema“. „Norėčiau padėti, bet mūsų šalies teismai yra nepriklausomi“, – tikino Rusijos prezidentas.

K. Serebrenikovas niekada atvirai nesmerkė V. Putino politikos, bet jo darbai, kuriuose susipina politikos, religijos ir seksualumo temos, užtraukė jam Rusijos religinių ir konservatyvių sluoksnių nemalonę. Juos itin papiktino tai, kad režisieriui buvo leista Maskvos Didžiajame teatre statyti baletą apie į Vakarus pabėgusį žymų homoseksualų šokėją Rudolfą Nurejevą.

Kremliui artimas režisierius, „Oskaro“ laureatas Nikita Michalkovas pareiškė, kad negalima buvo leisti K. Serebrenikovui svarbiausioje šalies teatro scenoje „iškabinti Nurejevo varpos“. Jis turėjo galvoje spektaklio metu matomą nuogos baleto legendos fotografiją, padarytą garsaus amerikiečių fotografo Richardo Avedono.