Nuogas siautėjo lėktuve
Ke­lei­vis, skri­dęs oro bend­ro­vės „A­las­ka Air­li­nes“ lėk­tu­vu iš Siet­lo į An­ko­ri­džią Alias­ko­je, la­bai nu­ste­bo iš­vy­dęs sa­lo­ne nuo­gą vy­rą, ku­ris šū­ka­vo ir bė­go pi­lo­tų ka­bi­nos link. „Pa­ma­niau, kad tai pa­gro­bi­mas“, – sa­kė Nic­kas Steff­las.

Nuogaliui apsigręžus ir pasukus į priešingą pusę, N. Stefflas išdrįso pastoti jam kelią. Dar vienas keleivis padėjo sutramdyti triukšmadarį, o praėjus maždaug 45 minutėms lėktuvas saugiai nusileido. Vyras buvo išvežtas į Ankoridžo ligoninę.

Pasak 30 metų N. Stefflo, besirengiančio padirbėti vasarą turizmo sektoriuje Aliaskoje, dabar įvykis atrodo juokingas, bet lėktuve viskas buvo kitaip. Sėdėdamas orlaivio gale N. Stefflas jau anksčiau atkreipė dėmesį į vyrą, kuris žiūrėjo filmą „Katastrofos kūrėjas“ („The Disaster Artist“). Vienoje scenoje aktorius Jamesas Franco pasirodo nuogas. Tačiau N. Stefflas nematė, kaip tas keleivis nusimetė drabužius, tik išvydo jau bėgantį už kokių 15 eilių. „Išgirdau, kaip jis rėkia ir šaukia, lyg dėl ko nors labai džiaugdamasis“, – pasakojo Nickas.

Maždaug 84 kilogramus sveriantis N. Stefflas įvertino, kad liesokas nuogalius turėtų būti maždaug 60 kilogramų, tada atsisegė krėslo diržą ir atsistojęs užtvėrė jam kelią. Vyrukas pradėjo šiauštis. „Ei, kas čia vyksta“, – klausė jis, o man jau kilo adrenalinas, – kalbėjo N. Stefflas. – Prisiminęs rugsėjo 11-osios įvykius ir išvydęs pilotų kabinos link bėgantį vyrą, sureagavau greitai. Tada buvau jau beveik įsiutęs.“

Nevengdamas keiksmažodžių N. Stefflas paklausė keleivio, ką čia jis daro. Šis pasipūtęs kažką atsakė. Tada N. Stefflas neišlaikęs trenkė jam į ausį. 22 metų ramybės drumstėjas nebuvo linkęs smurtauti. „Tai aš pradėjau. Pliaukštelėjau per veidą, bet jam, regis, net patiko“, – neslėpė N. Stefflas.

Po kelių akimirkų prie jųdviejų prisidėjo dar vienas vyras, galbūt – jaunuolio tėvas. Jis užsuko nuogaliui ranką už nugaros ir palydėjo į lėktuvo palydovų darbo vietą. Palydovai vyruką izoliavo, tačiau likusią skrydžio dalį jis garsiai šūkavo.

Ankoridžo oro uoste tvarkos pažeidėją apklausė Federalinio tyrimų biuro pareigūnai, bet paliko jį prižiūrėti policijai. Oro uosto atstovė pranešė, kad pareigūnai reagavo į „medicininį“ incidentą skrendančiame lėktuve, ir daugiau komentarų nepateikė.