Nuo savo antrųjų pusių slepia banko korteles ir sąskaitas
Kas penk­tas ame­ri­kie­tis nuo sa­vo an­tro­sios pu­sės sle­pia ma­žiau­siai vie­ną ban­ko sąs­kai­tą ar kre­di­to kor­te­lę, at­sklei­dė ne­se­niai at­lik­ta apk­lau­sa.

Ji taip pat parodė, kad jauni žmonės yra labiau linkę slapukauti ir slėpti finansinius dalykus nuo partnerio. Beveik trečdalis vadinamosios „tūkstantmečio kartos“ atstovų (18–37 metų) amerikiečių taip daro, rodo „YouGov“ atlikta paklausa.

Nuo antrosios pusės sąskaitas ar korteles taip pat slepia 24 proc. 38–53 metų amerikiečiai ir 17 proc. vadinamosios „kūdikių bumo“ kartos (54–72 metų) žmonės.

Mažiausiai slapukauja 73 metų ir vyresni amerikiečių. Tik 8 proc. jų nuo antrosios pusės slepia banko sąskaitą ar banko kortelę.

Beje, maždaug trečdalis (31 proc.) amerikiečių mano, kad banko sąskaitos ar kortelės slėpimas nuo antrosios pusės yra blogiau nei neištikimybė.

Tuo tarpu 11 proc. amerikiečių porų sakė niekada neaptarinėjantys finansinių reikalų.