Netikėtai paveldėtas Rembrandtas
Se­nas pa­veiks­las, il­gai ka­bė­jęs vie­na­me val­go­ma­ja­me Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­si­ro­dė esąs se­niai pra­ras­tas Remb­rand­to dar­bas, ver­tas 4 mln. do­le­rių.

Broliai Nedas, Rogeris ir Stevenas Landau po motinos mirties nusprendė parduoti kai kuriuos paveldėtus daiktus, taip pat ir seną paveikslą, kabojusį namuose nuo ketvirtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio. Jį motina buvo pasilikusi po savo tėvų mirties drauge su sidabriniu arbatos servizu ir dar keliais daiktais, tikusiais jos valgomajam.

Iš pradžių paveldėtos senienos buvo nukištos į vieno brolių garažą, kol galiausiai jis panūdo parodyti jas aukciono įkainotojui. Sutrūkinėjęs blausus paveikslas jokio įspūdžio šiam nepadarė. Seną drobę ekspertas įkainojo keliais šimtais dolerių.

Kai broliai atidavė meno kūrinį į aukcioną, varžybos prasidėjo nuo 250 dolerių ir netrukus pašoko iki 800. Viskas pasikeitė, kai į jas įsitraukė pirkėjai iš Prancūzijos ir Vokietijos. Europiečiai pakėlė kainą iki 5 tūkst. dolerių, paskui iki 100 tūkst., tada iki pusės milijono, o galiausiai pirkėjas iš Prancūzijos įsigijo paveikslą už 1,1 mln. dolerių.

Aukciono organizatoriai iš pradžių nesuprato, kas vyksta, kol telefonu su vokiečiu bendraujanti Amy Ludlow išgirdo: „Juk tai Rembrandtas. Aš ieškojau šio paveikslo per visą savo profesionalo karjerą.“

Vokietis vis dėlto atsitraukė, išsigandęs prancūzo pasiūlytos sumos. O šis įsigijo vieną ankstyvųjų XVII amžiaus olandų dailininko Rembrandto van Rijno darbų iš serijos, vaizduojančios žmogaus pojūčius.

Landau senelis, pats to nežinodamas, buvo įsigijęs „Uostymo pojūtį“. Jis pirko paveikslą per daiktų išpardavimą iš lygiai taip pat nieko nenutuokusio pardavėjo dar iki Didžiosios depresijos. Drobėje vaizduojama krėsle nualpusi moteris ir du ją atgaivinti mėginantys vyrai, vienas prikišęs prie nosies uostomąją druską.

Broliai Landau buvo be galo nustebę sužinoję, už kokią sumą aukcione buvo parduotas jiems nuo vaikystės gerai pažįstamas paveikslas. Tačiau dar didesnė nuostaba jų laukė, kai naujasis savininkas iš Prancūzijos vėliau pardavė darbą kolekcininkui, turinčiam kitus tris tos pačios serijos Rembrandto paveikslus, už 4 mln. dolerių.