Nesvyžiuje užlietas Radvilų šeimos mauzoliejus
Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­da skel­bia, kad už­lie­ta Ne­svy­žiaus Die­vo kū­no baž­ny­čios krip­ta, ku­rio­je pa­lai­do­ti 72 vie­nos ži­no­miau­sių ir įta­kin­giau­sių Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (LDK) di­di­kų gi­mi­nės at­sto­vai.

Nesvyžiaus Dievo kūno bažnyčios dvasininkas Piotras Šarko Baltarusijos naujienų portalui tut.by prieš kelias dienas pasakojo, kad vanduo į kriptą pradėjo plūsti kovo 7 dieną, kai lauke buvo minusinė temperatūra. Per kelias valandas vanduo pakildavo keliais centimetrais. Iš pradžių dvasininkai ir tikintieji vandenį sėmė kibirais. Vėliau vietos valdžios atstovai atnešė žarną ir siurblį. Vanduo pumpuotas kas tris valandas.

Kaip rašo interneto portalas planetabelarus.by, kovo 12 dieną į bažnyčią turėjo atvykti restauratoriai ir nustatyti priežastis, kodėl vanduo semia kriptą, ir siūlyti, kaip spręsti problemą.

Radvilų šeimos kriptoje – vieninteliame Rytų Europoje šeimyniniame mauzoliejuje – yra 72 sarkofagai su kunigaikščių Radvilų giminės atstovų palaikais. Prieš keletą metų karstai buvo pakelti nuo žemės ant ąžuolinių pakylų. Teigiama, kad šiuo metu jiems grėsmės nėra. Vis dėlto kriptos sienos drėgsta, o tai turi neigiamos įtakos pastato būklei. Bažnyčios dvasininkas P. Šarko mano, kad problema slypi kanalizacijos sistemoje.

Radvilų šeimos kripta – trečias pagal dydį Europoje giminės mauzoliejus (po Habsburgų ir Burbonų šeimų mauzoliejų). Pirmieji čia palaidoti 1616 metais miręs Nesvyžiaus Dievo kūno bažnyčios fundatorius Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis ir jo žmona Elžbieta Eufemija Vyšnioviecka. 2000 metais į kriptos sieną įmūryta urna su Londone gyvenusio kunigaikščio Antonio Radvilos palaikais.

Nesvyžiaus Dievo kūno bažnyčia įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šiuo metu bažnyčia yra restauruojama.