Neringa Venckienė JAV atrado kitą pašaukimą
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se su­im­ta bu­vu­si Sei­mo na­rė Ne­rin­ga Venc­kie­nė ne­sis­laps­ty­da­ma Či­ka­go­je gy­ve­no pen­ke­rius me­tus ir va­do­va­vo gė­lių par­duo­tu­vei, an­tra­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt.

Nurodydamas į N. Venckienės advokatų teismui pateiktą dokumentą, ginčijantį ekstradicijos būtinybę, portalas teigia, kad N. Venckienė Čikagoje kartu su dabar jau 18-mečiu sūnumi apsigyveno 2013 metų balandį.

Teigiama, kad šeima nesislapstė, N. Venckienė turi leidimą dirbti JAV, kuris galioja iki 2019 metų, o iki suimant ją vadovavo gėlių parduotuvei, taip pat turi nuosavus namus.

Taip pat skelbiama, kad N. Venckienė yra paprašiusi JAV ir politinio prieglobsčio ir jos prašymas turėtų būti svarstomas 2019 metų liepą. Pasak delfi.lt, advokatai Lietuvos ekstradicijos prašymą teisme vertina kaip šmeižtą ir politinio susidorojimo siekį.

Seimas N. Venckienės mandatą panaikino 2014 metų birželį dėl daugiau nei metus nelankytų posėdžių, paskelbta jos paieška.

Lietuvos teisėsauga N. Venckienei nori pateikti kaltinimus dėl to, kad ji nevykdė teismo sprendimo perduoti brolio Drąsiaus Kedžio dukrą mergaitės motinai Laimutei Stankunaitei ir piktnaudžiavo vaiko atstovo teisėmis, taip pat dėl kitų nusikaltimų.

2009 metų spalio 5 dieną Kaune nušautas teisėjas Jonas Furmanavičius ir Violeta Naruševičienė. Prokurorai nustatė, kad žmogžudystes įvykdė garliaviškis, N. Venckienės brolis D. Kedys, kaltinęs grupę asmenų seksualiniais nusikaltimais prieš jo ir Laimutės Stankūnaitės dukterį. D. Kedys nuo teisėsaugos pasislėpė ir vėliau buvo rastas negyvas. Jo ir L. Stankūnaitės dukros globėja tapo N. Venckienė. Jai nevykdant teismo sprendimo perduoti mažametę motinai, 2012 metais mergaitė iš namų Garliavoje paimta dalyvaujant gausioms policijos pareigoms.