Nepriklausomybės Akto įkvėptas šriftas „Signato“
„Sig­na­to“ – tai Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to įkvėp­tas šrif­tas, ku­ris gi­mė spe­cia­liai Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti. Kur­tas il­giau nei 4 mė­ne­sius, „sig­na­to“ tu­ri lo­ty­niš­kas, vo­kiš­kas ir lie­tu­viš­kas rai­des ir dau­giau nei 450 sim­bo­lių.

„Šio šrifto atsiradimą inspiravo pats faktas, kad kai buvo atrastas Nepriklausomybės Akto raštas Berlyne, Lietuva džiaugėsi, bet vėliau paaiškėjo, kad jis teisiškai nepriklausys Lietuvai, tai bus Vokietijos nuosavybė. Tuomet galvoje sukosi mintis, kaip padaryti, kad jis priklausytų visiems Lietuvos žmonėms. Vokietija sutiko jį paskolinti, bet mes norėjome jį ištraukti iš po stiklo ir duoti žmonėms juo naudotis. Jo pagrindu sukūrėme šriftą, jį suskaitmeninome, žmonės galės jį atsisiųsti iš internetinės svetainės ir galės juo laisvai naudotis. Rašyti, siųsti sveikinimus, dalintis mintimis, laisvės mintimis“, – tikisi idėjos autorius Ignas Kozlovas.

Siekiant, kad šriftas būtų kuo natūralesnis, kai kurioms raidėms sukurtos kelios versijos priklausomai nuo to, ar raidė yra žodžio pradžioje, ar pabaigoje, su kokiais simboliais ji sujungiama. Kūrėjai sako, kad net ir tas pats žodis, parašytas kelis kartus, gali atrodyti skirtingai.

Nuo trečiadienio šį šriftą galima parsisiųsti čia.