Nepavyko įkopti į dangoraižį
Pra­ncū­zas Alai­nas Ro­bert'as tre­čia­die­nį ban­dė įkop­ti į penk­tą pa­gal aukš­tį pa­sau­lio pa­sta­tą – 123 aukš­tų dan­go­rai­žį „Lot­te World To­wer“ Seu­le. Jis jau bu­vo įvei­kęs dau­giau kaip pu­sę ke­lio, bet ap­sau­gi­nin­kai pri­ver­tė nu­trauk­ti eks­pe­ri­men­tą su mir­ti­mi.

Prancūzijos žmogumi voru vadinamas 55 metų A. Robert'as į dangoraižį kopė plikomis rankomis, be jokių virvių. „Užlipau maždaug 75 aukštus, o tada prasidėjo katės ir pelės žaidimas. Galiausiai nusprendžiau pasiduoti“, – sakė jis.

Priežiūros darbams skirtu įrenginiu drąsuolis buvo užkeltas ant stogo ir areštuotas. Policijoje vyras teigė, jog savo žygiu norėjo pagerbti abiejų Korėjų pastarojo meto taikos pastangas, ir vylėsi, kad pareigūnai į tai atsižvelgs.

„Lotte World Tower“ apsaugininkams pamačius prancūzą, prie dangoraižio buvo atsiųsti keli ugniagesių ir policijos ekipažai. „Apgailėtina. Jis kopė be leidimo. Tai pavojinga“, – priekaištavo „Lotte World Tower“ atstovas You In-sikas.

A. Robert'as be virvių ir kitokios saugumo įrangos yra pasiekęs daugiau kaip 100 pastatų stogą. Guinnesso rekordų knygoje rašoma, kad jis be pašalinės pagalbos įkopė į daugiausia pastatų. Tarp prancūzo pergalių – daugybė aukščiausių pasaulio dangoraižių ir garsių statinių, tokių kaip Eifelio bokštas, Sidnėjaus operos rūmai, „Petronas Twin Towers“ Kvala Lumpūre ir „Burj Khalifa“ Dubajuje. Beje, 2006 metais jis lankėsi Vilniuje ir per 40 minučių užkopė į pastatą „Europa“.

A. Robert'as kelis kartus yra skaudžiai kritęs. Jis apskaičiavo, kad dėl nelaimingų atsitikimų tapo 66 proc. neįgalus, už savo žygius daugybę kartų buvo areštuotas.