Naujas senas Rusijos planas „Eurovizijoje“
Į „Eu­ro­vi­zi­ją“ Ukrai­no­je ne­įleis­ta Ju­li­ja Sa­moi­lo­va šie­met at­sto­vaus Ru­si­jai dai­nų kon­kur­se, vyk­sian­čia­me Por­tu­ga­li­jo­je, sek­ma­die­nį pra­ne­šė ru­sų te­le­vi­zi­jos „Per­vyj ka­nal“ lai­da „Vre­mia“.

„Julija Samoilova iš antro karto vyksta užkariauti „Eurovizijos“. Mergina turi charakterį, o daina – ašį“, – skelbta laidos anonse.

Prie neįgaliųjų vežimėlio prikaustyta J. Samoilova turėjo dalyvauti 2017 metų „Eurovizijoje“ Kijeve, bet Ukrainos saugumo tarnyba dėl koncerto Kryme uždraudė jai įvažiuoti į šalį. Europos transliuotojų sąjunga siūlė Rusijai atsiųsti kitą atstovą, tačiau „Pervyj kanal“ tokio pasiūlyto varianto atsisakė.

2018 metų „Eurovizija“ vyks gegužės 8–12 dienomis Lisabonoje, nes pernai konkursą laimėjo portugalas Salvadoras Sobralis.