Naujas-senas Džeimsas Bondas
Da­nie­lis Crai­gas vėl vai­dins Džeim­są Bon­dą, o nau­ją­jį fil­mą, ku­ris tu­ri pa­si­ro­dy­ti ki­tais me­tais, re­ži­suos Dan­ny Boy­le'as, pra­ne­šė „bon­dia­dos“ pro­diu­se­riai. Pro­diu­se­riai Mi­chae­las G. Wil­so­nas ir Bar­ba­ra Broc­co­li iš „EON Pro­duc­tions“ ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad 25-ojo ofi­cia­laus „bon­dia­dos“ tri­le­rio fil­ma­vi­mas pra­si­dės gruo­džio mė­ne­sį Lon­do­no stu­di­jo­je „Pi­ne­wood Stu­dios“.

„Oskaro“ laureatas D. Boyle'as, tarp kurio filmų yra „Traukinių žymėjimas“ („Trainspotting“) ir „Lūšnynų milijonierius“ („Slumdog Millionaire“), dirbs pagal dažnai su juo bendradarbiaujančio Johno Hodge'o scenarijų.

Patvirtinimu, kad D. Craigas pasirodys penktame Bondo filme, buvo padarytas galas spėlionėms, kad 50 metų aktorius rengiasi grąžinti savo „leidimą žudyti“. 2015 metais D. Craigas sakė, kad „verčiau persipjautų riešus“, nei grįžtų prie šio vaidmens, bet vėliau išsižadėjo tų žodžių, pasakytų iškart po ketvirto savo „bondiados“ filmo „Spektras“ („Spectre“).

D. Boyle'as režisavo vieną ankstesnį D. Craigo Bondo pasirodymą – 2012-ųjų Londono olimpiados atidarymo ceremonijos segmentą agento 007 tema.

„EON Productions“ paskelbė, kad po daugiau kaip dešimtmetį trukusio bendradarbiavimo su „Sony Pictures“ kitą filmą apie superšnipą tarptautinėje rinkoje išleis „Universal Pictures“. Išleidimu Jungtinėse Valstijose rūpinsis MGM.

„Sony“ kontraktas dėl „bondiados“ baigėsi 2015 metais ir daugelis didžiųjų studijų varžėsi dėl galimybės platinti šiuos pelningus filmus.

Kaip jau tapo tradicija, naujas Bondo filmas Jungtinėje Karalystėje bus pradėtas rodyti truputį anksčiau nei JAV, 2019 metų spalio 25 dieną. Amerikoje filmas bus pradėtas rodyti 2019-ųjų lapkričio 8-ąją.