Naujametiniai pažadai pagal Marką Zuckerbergą
Dau­gy­bė žmo­nių kas­met prieš Nau­juo­sius me­tus sau pa­si­ža­da ką nors keis­ti – dau­giau ke­liau­ti, iš­si­kel­ti į nau­jus na­mus, iš­mok­ti nau­ją kal­bą, gro­ti gi­ta­ra, pra­dė­ti spor­tuo­ti, mes­ti rū­ky­ti ir taip to­liau. Tuo tar­pu ki­ti tik juo­kia­si iš šių pa­si­ža­dė­ji­mų, sa­ky­da­mi, kad jie kvai­li, per leng­vai su­lau­žo­mi ir jiems jo­kios da­tos aps­kri­tai nė­ra rei­ka­lin­gos. Ta­čiau Mar­kas Zuc­ker­ber­gas ne­juo­kau­ja – jam nau­ja­me­ti­niai pa­si­ža­dė­ji­mai yra la­bai svar­būs.

Iš tikrųjų keistis galima bet kada. Jei tik turite kokią nors svajonę, įgyvendinkite ją dabar. Neatidėliokite iki pirmadienio, mėnesio pradžios ar kitų metų. Ypač jei tai susiję su žalingais įpročiais – meskite dabar. Tačiau Naujieji metai yra puiki pradžia ir jie dažnai įkvepia pokyčiams. Žmogus jau labai ilgai matuoja laiką, todėl metų laikotarpis jau yra giliai įsirėžęs mūsų smegenyse. Kiekvieni nauji metai tai tarsi kažkokia riba ar naujas puslapis. Nors tai – visiškai išgalvota koncepcija, ji turi psichologinį efektą – Naujieji metai mus įkvepia kažką keisti. Dėl to naujametiniai pasižadėjimai yra taip lengvai sulaužomi – įkvėpimas retai kada būna ilgalaikis.

Markas Zuckerbergas jau labai ilgą laiką kuria naujametinius pasižadėjimus, o nuo 2009 metų juos skelbia ir internete. Jie visada būna susiję su jo darbu arba savęs tobulinimu. 2009 metai pasaulio ekonomikai vis dar buvo gana sudėtingi, „Facebook“ dar nebuvo pelningas verslas. Taigi, Zuckerbergas pasižadėjo kasdien dėvėti kaklaraištį – tai jam padėjo nusiteikti rimtam darbui.

Iš kitų pažadų galima išskirti 2010-ųjų pasižadėjimą išmokti mandarinų kalbą, 2012-ųjų kasdienį programavimą, 2016-ųjų dirbtinio intelekto programėlę namams ir 2017-ųjų susitikimus su kiekvienos valstijos gyventojais. Pastarasis pasižadėjimas buvo gana rimtas, nes „Facebook“ buvo keliami kaltinimai paveikus JAV prezidento rinkimus. Buvo teigiama, kad socialinis tinklas prisideda prie šalies gyventojų politinio susiskaldymo, todėl Zuckerbergas norėjo pamatyti šalies gyventojus ir išgirsti jų nuomonę bei savo kailiu pajusti politinius lūžius.

Šiemet Zuckerbergas pasižadėjo susitvarkyti su neteisingo „Facebook“ naudojimo problemomis – netikromis naujienomis, rinkimų kampanijų problemomis ir kitomis bėdomis, kurios dabar labai kenkia „Facebook“ įvaizdžiui. Zuckerbergas pripažino, kad „Facebook“ turi rimtų problemų dėl savo turinio. Kol kas tai tikrai nekainavo naudotojų, tačiau ateityje žmonės gali į „Facebook“ užsukti vis rečiau, jei viskas, ką ten ras, bus tik reklama, netikros naujienos ir neaiškios politinės kampanijos. Socialinis tinklas ir taip kritikuojamas dėl savo pagrindinio puslapio – vis mažesnę jo dalį užima draugų pranešimai ir vis daugiau – reklama. Taigi, „Facebook“ naujametiniai Zuckerbergo pasižadėjimai yra labai svarbūs, bet didelių lūžių tikėtis neverta.