Mormonų Bažnyčios vadovu paskirtas 93 metų buvęs chirurgas
Mor­mo­nų Baž­ny­čios nau­juo­ju 17-uo­ju va­do­vu pa­skir­tas 93 me­tų bu­vęs šir­dies chi­rur­gas Rus­sel­las M. Ne­lso­nas, Baž­ny­čios apaš­ta­lu tar­na­vęs nuo 1970-ųjų ba­lan­džio.

Apie naujo vadovo paskyrimą pranešė aukšto rangą Bažnyčioje turintis D. Todas Christoffersonas savo kalboje, kuri buvo transliuojama pasaulio mormonams iš Solt Leik Sičio.

Vėliau į mormonų bendruomenę kreipėsi R.M. Nelsonas, kuris paragino „laikytis sutarto kelio“.

R. M. Nelsonas pakeičia sausio 2 dieną mirusį 16-ąjį Mormonų Bažnyčios prezidentą Thomą S. Monsonas, vadovavusį šiai krikščionybės srovei devynerius metus.

Th. S. Monsonas daugiau kaip penkis dešimtmečius tarnavo aukščiausiose Bažnyčios vadovybės tarybose. Dėl to jis buvo gerai žinomas kelių kartų mormonams.

Mormonų Bažnyčią 1830-aisiais Niujorke įkūrė Josephas Smithas. Šis veikėjas tvirtino, kad besimeldžiant viename miškelyje, jam apsireiškė Dievas ir Jėzus, kurie liepė jam įkurti bažnyčią. Šio tikėjimo atstovai vadinami mormonais, nes savo Šventuoju Raštu laiko „Mormono knygą“.