Mįslė įminta po daugiau nei 7 dešimtmečių
Vie­no­je Ra­mio­jo van­de­ny­no sa­lo­je 1940 me­tais ras­ti žmo­gaus kau­lai ti­kriau­siai bu­vo ži­no­mos JAV avia­to­rės Ame­li­jos Ear­hart pa­lai­kai – ne­se­niai at­lik­ta ana­li­zė ir ki­ti įro­dy­mai lei­do „ga­na už­ti­krin­tai“ pa­da­ry­ti to­kią iš­va­dą, ket­vir­ta­die­nį sa­kė Te­ne­sio uni­ver­si­te­to an­tro­po­lo­gas Ri­char­das Jant­zas.

A. Earhart dingo 1937 metais mėgindama lėktuvu apskristi pasaulį. Atsakymo į klausimą, kas atsitiko aviatorei ir jos navigatoriui, ieškoma jau dešimtmečius.

R. Jantzo analizė sukėlė naujų klausimų apie palaikus, kurių tyrimo istorija virto tikra epopėja.

Minimi kaulai buvo rasti 1940 metais rasti Nikumaroro saloje, tačiau vėliau dingo. Dabar teturima duomenų apie septynių kaukolės, rankos ir kojos kaulų matmenis.

1941 metais tyrėjai nustatė, kad kaulai buvo vyro. Tačiau 1998 metais R. Jantzas kartu su kitu mokslininku priėjo išvadą, kad palaikai buvo europietiškos kilmės ir apytikriai A. Earhart ūgio moters. 2015 metais kiti tyrėjai nustatė, jog palaikai vis dėlto buvo vyro, kaip ir manyta iš pradžių.

Sausį moksliniame žurnale „Forensic Anthropology“ paskelbtu tyrimu R. Jantzas ir vėl sukėlė diskusijų, kam iš tikrųjų priklausė palaikai.

Juos tirdamas, R. Jantzas matavo A. Earhart kelnių vidinės siūlės vidinės siūlės ir liemens apimtį. Jis taip pat apskaičiavo jos abiejų rankų kaulų apytikrį ilgį, išanalizavęs nuotrauką, kurioje aviatorė matyti laikanti alyvos skardinę.

Analizė parodė, kad „kaulai tikriausiai priklauso A. Earhart pagal visus mums žinomus ar pagrįstai prieinamus aspektus“, – rašė savo straipsnyje mokslininkas.

Anot jo, labai mažai tikėtina, kad atsitiktinio asmens kaulai taip smarkiai sutaptų su A. Earhart kūno matmenimis.

Interviu telefonu R. Jantzas pažymėjo, kad kai kurie saloje rasti daiktai, taip pat atitinka teoriją, kad palaikai buvo būtent A. Earhart.

„Manau, turime gana tvirtų įrodymų, kad tai ji“, – sakė tyrėjas.