Minties ir spalvų dialogas senjorų rankdarbių parodoje
Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) ga­le­ri­jo­je „Ver­de­nė“ nuo sau­sio 9 d. iki va­sa­rio 6 d. eks­po­nuo­ja­ma Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) Tau­to­dai­lės fa­kul­te­to klau­sy­to­jų rank­dar­bių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos 100-me­čio ju­bi­lie­jui.

Vaizdingai ir kūrybiškai pavadintoje MČTAU tautodailininkų parodoje „Minties ir spalvų dialogas“ aktyviai dalyvavo visi fakulteto klausytojai, jie pateikė daug įvairiomis technologijomis atliktų darbų. Parodoje eksponuojama daug įdomių papuošalų, riešinių, skiautinių, pintinių juostų, tapybos darbų, atvirukų, medžio gaminių. Lietuvos šimtmečio garbei skirti Zitos Šaltmerienės skiautiniai „Vėtrų blaškomi išlikome“, „Svarbūs prisiminimai“, „Vytautas Didysis“ ir Tautodailės fakulteto dekanės Irenos Jonkuvienęs skiautinys „Lietuvos kelias“. Visi rankdarbiai atlikti klausantis širdies balso, todėl ir parodoje kiekvienas į šiuos darbus atkreipia dėmesį.

Pasirengti šiai parodai padėjo ilgamečiai Tautodailės fakulteto partneriai, konsultantai, bičiuliai – Lietuvos edukologijos universiteto Technologijų ir tehnologinio ugdymo katedros darbuotojai. Parodos atidaryme dalyvavę svečiai stebėjosi, kad brandaus amžiaus senjorai gali būti tokie kūrybingi, surengti tokių įdomių darbų parodas. Tokiose parodose ir studentai gali pasisemti idėjų, pasimokyti ištvermės bei kantrybės, kuriant sudėtingų technologijų darbus.

Parodoje eksponuojami ne tik rankdarbiai, bet ir nemažai tapybos darbų. Daug paveikslų pristatė tapybos fakultatyvinės grupės klausytojai. Nors tapybos senjorai mokėsi tik vienerius metus, jų darbai žavi savo koloritu, temos išbaigtumu, spalvų gama, drąsiais potėpiais, profesionalumu. Vienus įdomiausių paveikslų nutapė abu fakulteto vyrai – Kazimieras Tamošiūnas ir Rimantas Keblas. Honorata Vilks pamilusi tapyti jūrą, ir jai tai pavyksta. Vis drąsesniais potėpiais tapo Ona Irena Januševičienė, Aldona Juknevičienė ir kiti senjorai. Atrodo neįtikėtina, kad brandaus amžiaus žmogus, niekada nelaikęs teptuko rankose, geba sukurti meno kūrinį. Čia ir pasireiškia neribotos žmogaus galimybės, visiškai nepriklausančios nuo amžiaus.

Tautodailės fakulteto pasididžiavimas – tautinės juostos. Tautinės juostos, anot fakulteto dekanės I. Jonkuvienės, tai lyg šventas raštas, tai pats seniausias paveldas, naudotinas nuo pat gimimo iki išėjimo, tai labai sakralu. Fakulteto juostų pynėjos – Matilda Jucienė, Henrika Ivancienė, Nijolė Pivorienė ne tik džiugina savo originaliais darbais, bet ir kitas pamoko šio subtilaus meno. Šiais, jubiliejiniais Lietuvos 100-mečio metais, kiekviena fakulteto klausytoja įsipareigojo išmokti pinti tautines juostas. Juk tai mūsų tautinis paveldas, mūsų pasididžiavimas!

Parodos lankytojų dėmesį atkreipia įdomios medinės peteliškės – „varlytės“ Jų autorius – Aleksandras Vilks. „Varlytės“ tokios gražios, papuoštos net mineralais! Įdomūs ir kiti šio autoriaus medžio darbai.

Tautodailės fakulteto senjorai jau įsisavinę tapybos ant šilko, delmonų gamybos, vilnos vėlimo ir daugelį kitų technologijų. Dabar jie mokosi pasigaminti kilimą (gobeleną). Išmokti šio meno senjorams padeda lektorė Lina Ringelienė. Genutė Turčinskienė, Nijolė Pivorienė ir kitos moterys jau pasigamino po kilimėlį. Tai sudėtingas darbas, kuriam reikia įgūdžių, laiko ir ištvermės.

Visi 2018 metai skirti 100-mečio garbei, ir Tautodailės fakulteto auksarankės turi dar daug neįgyvendintų sumanymų, nebaigtų darbų. Senjorai dalyvaus universiteto ir miesto renginiuose, improvizuotose parodose, pagamins įvairių suvenyrų universiteto svečiams, partneriams. Dažnai pulkelį tautiniais drabužiais pasidabinusių Tautodailės fakulteto moterų matome viešose miesto erdvėse. Skveruose, parkuose vilniečiams pristatomi senjorų sukurti rankdarbiai, ir jais susidomėjusiems žmonėms parodoma, kaip tuos darbus atlikti. Tokios akcijos bus vykdomos ir šį pavasarį.

Tautodailės fakulteto senjorai stengiasi perduoti žinią apie savo darbus pasauliui. Fakulteto moterys, pasidabinusios tautiniais kostiumais, sutiko Lietuvoje viešiejusius Sicilijos TAU senjorus, pristatė jiems mūsų tautinį paveldą. Įvairių fakulteto darbų perduota Islandijos senjorams, kuriems 100 ačiū nuvežė MČTAU senjorai. Fakulteto darbštuolių kūriniais iliustruotas prof. Jono Ambrukaičio poezijos leidinys „Dar pabūkim“, kuris artimiausiu metu pasieks net Amerikos skaitytojus.