Milo Venerai pagaminti rankų protezai
Pra­ncū­zi­jos sos­ti­nė­je an­tra­die­nį or­ga­ni­za­ci­ja „Han­di­cap In­ter­na­tio­nal“ su­ren­gė kam­pa­ni­ją, per ku­rią Mi­lo Ve­ne­rai, an­ti­ki­nės grai­kų dei­vės skulp­tū­rai, bu­vo pa­do­va­no­ti du tri­ma­čiais spaus­din­tu­vais pa­ga­min­ti ran­kų pro­te­zai.

Akcija vyko Luvro metropoliteno stotelėje, visai prie muziejaus, kuriame eksponuojamas garsiosios Milo Veneros originalas. Organizatorių tikslas – skatinti naudoti greitai pagaminamus, nors dažnai brangesnius trimačiais spausdintuvais išlietus protezus, mat jie puikiai gali pakeisti tradicinius.

Protezai buvo pritaikyti ir kitoms Paryžiaus skulptūroms. Kelios jų yra netoliese esančiuose Tiuilri soduose.

Ši akcija – labdaros kampanijos #BodyCantWait dalis. Iniciatyva jau padėjo spausdintais protezais aprūpinti 19 žmonių Toge, Sirijoje ir Madagaskare. Tikimasi, kad netrukus juos gaus dar daugiau nei 100 gyventojų Indijoje.

Pasak „Handicap International“, dirbtinių galūnių visame pasaulyje norėtų maždaug 100 mln. žmonių. Prancūzijos skyriaus vadovas Xavier de Crestas aiškino, kad tokius protezus išlieti lengviau, ypač besivystančiose šalyse. „Kol nebuvo trimačių spausdintuvų, tekdavo gaminti gipsinę bigės formą, taisyti ją keturis ar penkis kartus, paskui apgaubti plastiku. Tam reikėdavo apmokytų profesionalų, įrangos ir daugybės laiko“, – pasakojo jis.