Meškos negali vaišintis ledais kavinėje
Ka­na­dos Al­ber­tos pro­vin­ci­jos val­džia pa­tei­kė kal­ti­ni­mus pri­va­čiam zoo­lo­gi­jos so­dui, in­ter­ne­te pa­skel­bu­siam fil­muo­tą me­džia­gą, kaip meš­ka Berk­lė au­to­mo­bi­liu bu­vo nu­vež­ta į ka­vi­nę ir pa­vai­šin­ta le­dais. Ji sė­dė­jo pi­ka­pe ke­lei­vio krės­le, o pa­skui per­sis­vė­rė pro lan­gą ir džiaugs­min­gai puo­lė lai­žy­ti grei­to­jo mais­to ka­vi­nės dar­buo­to­jo jai iš­ties­tus le­dus.

Šį smagų filmuką išplatino „Discovery Wildlife Park“ zoologijos sodas šių metų pradžioje, tačiau sulaukė ne tik susižavėjimo kupinų komentarų, bet ir kritikos. Žmonėms kilo abejonių, ar tokia išvyka nesukėlė pavojaus aplinkiniams ir pačiai meškai. Galiausiai Albertos laukinės gamtos apsaugos departamentas nusprendė nubausti zoologijos sodą. Jo administracijai pateikti kaltinimai nepranešus provincijos valdžiai, kad laukinis žvėris paliks sodo teritoriją. Zoologijos sodas apkaltintas ir tuo, kad 2017 metais, kai 3 kilogramus svėrusi Berklė buvo atvežta iš JAV, darbuotojai buvo pasiėmę meškutę namo nakvoti, nes ją reikėjo maitinti iš buteliuko. Vietos įstatymai reikalauja, kad ir tai būtų suderinta su valdžia.

Zoologijos sodo savininkas Dougas Bosas sakė pirmą kartą per 28 jo įstaigos gyvavimo metus susiduriantis su tokiais kaltinimais. Drauge jis pripažino padaręs klaidą, kad nepranešė pareigūnams. Pranešimą buvo galima nusiųsti elektroniniu paštu, bet D. Bosas sakosi tiesiog pamiršęs.

Kita vertus, toks pareigūnų budrumas jį net nudžiugino. „Tai rodo, kaip griežtai reglamentuojami zoologijos sodai Albertoje. Juk yra daugybė žmonių, kurie mano galį daryti ką nori“, – sakė jis.

Pareigūnai sugriežtino zoologijos sodui ir gyvūnų pervežimo taisyklės – žvėrys gali keliauti tik narvuose arba specialiuose konteineriuose, kitaip „Discovery Wildlife Park“ neteks licencijos.