Meras maskuojasi netikra barzda
Kir­gi­zi­jos sos­ti­nės Biš­ke­ko me­ras tvir­ti­na, kad kar­tais per­si­ren­gęs vaikš­ti­nė­ja po mies­tą ir taip tie­sio­giai su­si­pa­žįs­ta su rea­liu gy­ve­ni­mu, žmo­nių prob­le­mo­mis.

Albekas Ibraimovas vietos spaudai teigė, jog apsivelka senus drabužius ir prisiklijuoja dirbtinę barzdą, kad niekas jo neatpažintų.

Albekas Ibraimovas, it koks kalifas iš pasakų, persirengęs vaikštinėja po miestą. / knews.kg nuotrauka

Meras apie tai papasakojo po gaisro, nuniokojusio dalį Ošo turgavietės, didžiausios Biškeke. Nukentėjo daug prekybininkų, o miesto vadovas norėjo parodyti, kad jam rūpi žmonės.

Balandžio 13 dieną kilęs gaisras buvo jau trečias šiemet. A. Ibraimovas žadėjo, kad per turgavietės rekonstrukciją bus įrengtos vaizdo stebėjimo kameros ir vandens kolonėlės, o tiems, kurie prarado prekes ir pragyvenimo šaltinį, – suteikta finansinė pagalba.

Labai daug žmonių šiame 17 tūkst. kvadratinių metrų užimančiame turguje prekiauja nelegaliai.