Meilės laiškas už 240,5 tūkst. eurų
Sa­vait­ga­lį auk­cio­ne už 240 500 eu­rų bu­vo par­duo­tas gar­saus pra­ncū­zų ra­šy­to­jo An­toi­ne'o de Saint-Exu­pe­ry mei­lės laiš­kas, ilius­truo­tas jo kny­gos „Ma­ža­sis pri­ncas“ per­so­na­žo at­vaiz­du.

Aukcionų namai „Artcurial“ nurodė, kad tai buvo brangiausiai parduotas daiktas iš 49 šeštadienį pirkėjams siūlytų A. de Saint-Exupery pasirašytų darbų.

Akvarele apie 1942-uosius ant 11 puslapių laiško, skirto vienai moteriai, nupieštoje iliustracijoje matyti 1943 metais sukurtas knygos „Mažasis princas“ personažas, sėdintis ant Žemės rutulio prie stalo su ilgu laišku.

Pasak „Artcurial“, tai veikiausiai buvo paskutinis autoriaus laiškas prieš mirtį. A. de Saint-Exupery, kuris buvo pilotas, paslaptingai žuvo per žvalgymo misiją 1944-aisiais, būdamas 44 metų. Jis nesulaukė to laiko, kai Prancūzijoje 1946-aisiais, jau pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, buvo išleista jo knyga.

Pasaulyje iš viso parduota jau daugiau kaip 145 mln. šios knygos egzempliorių, išverstų į 270 kalbų ir tarmių.